Проверка на знанията LMHV § 4 Глава 1

Започваме с кратък тест на знанията. В следващите глави ще трябва да отговорите на още въпроси.

bg_BGBG