Một năm bảo mật!
Hành động đúng pháp luật khi xử lý thực phẩm và với nhân viên của bạn!

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý áp dụng ở Đức về an toàn lao động trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và xử lý thực phẩm hợp vệ sinh!

Đặt phòng nhanh chóng và dễ dàng

Một năm bảo mật

Chúng tôi không chuyển dữ liệu của bạn

Ưu đãi có hạn: gói vệ sinh an toàn lao động

Giới hạn Lời đề nghị: Nhận tất cả 4 khóa học trực tuyến chỉ với giá 69 € (bao gồm VAT). 

Sử dụng mã voucher khi đặt phòng AAY4NW2F: Bạn chỉ phải trả €69 thay vì €114 thông thường cho một đơn hàng.

Đặt ngay gói vệ sinh an toàn lao động với giá ưu đãi

Hiển thị Tóm tắt Đơn hàng
€129,71
Sản phẩm Tổng phụ
Huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực ẩm thực và phục vụ trực tuyến  × 1 46,41  (gồm VAT)
Hướng dẫn tiếp theo của Đạo luật Bảo vệ Chống Nhiễm trùng § 42, 43 trực tuyến  × 1 22,61  (gồm VAT)
Đào tạo trực tuyến về chất gây dị ứng thực phẩm  × 1 26,18  (gồm VAT)
Đào tạo vệ sinh thực phẩm trực tuyến  × 1 34,51  (gồm VAT)
Tổng phụ 129,71  (gồm VAT)
Tổng cộng 129,71  (bao gồm 20,71  VAT)

Thông tin khách hàng

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Thanh toán

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn, để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể trên trang web này và cho các mục đích khác trong chính sách riêng tư được mô tả.

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực ẩm thực và phục vụ trực tuyến  × 1 46,41  (gồm VAT)
Hướng dẫn tiếp theo của Đạo luật Bảo vệ Chống Nhiễm trùng § 42, 43 trực tuyến  × 1 22,61  (gồm VAT)
Đào tạo trực tuyến về chất gây dị ứng thực phẩm  × 1 26,18  (gồm VAT)
Đào tạo vệ sinh thực phẩm trực tuyến  × 1 34,51  (gồm VAT)
Tạm tính 129,71  (gồm VAT)
Tổng 129,71  (bao gồm 20,71  VAT)

hoàn lại tiền bảo hành

Sự hài lòng của khách hàng là quan trọng đối với chúng tôi! Báo cáo nếu có điều gì đó không hoạt động như bình thường. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền của bạn!

* Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi hệ thống có thể xảy ra. 

viVI