Tình trạng hiện tại
Không được đăng ký
Giá
35
Bắt đầu
khóa học này hiện đã bị đóng

E-learning: huấn luyện an toàn lao động

Chào mừng bạn đến với e-learning: an toàn lao động trong ẩm thực, phục vụ ăn uống và phục vụ ăn uống chung

Trong e-learning này, bạn sẽ họcđể bảo vệ bạn và những người khác khỏi tai nạn tại nơi làm việc và giữ gìn sức khỏe.

Chúng tôi bao gồm các chủ đề sau:

1. Những rủi ro đối với sức khỏe của bạn tại nơi làm việc?
2. Làm thế nào bạn có thể ngăn ngừa tai nạn?
3. Làm thế nào để bạn cư xử đúng trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc nguy hiểm?
4. Bạn có thể làm gì để giữ sức khỏe lâu dài?
5. Bạn nên biết gì khác về an toàn lao động?

earth, world, planet-1303628.jpg

Nhân tiện: Nếu tiếng Đức không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ đào tạo bất kỳ lúc nào. 

Bạn làm điều đó ở đầu màn hình: nhấp vào cờ và chọn ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào.

Đối với e-learning, bạn cần khoảng 45 phút. Nếu bạn chưa hoàn thành: Hệ thống ghi nhớ bạn đã đi được bao xa. Vì vậy, bạn có thể làm gián đoạn quá trình đào tạo và tiếp tục sau đó.

viTiếng Việt