Τωρινή κατάσταση
Δεν έχει εγγραφεί
Τιμή
Κλειστό
Ξεκίνα

Herzlich willkommen zur ersten online Schulung von Metzgerei Simperl AG!

Logo_Metzgerei_Simperl

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

wir freuen uns, dass Sie heute die ersten online Schulungen zur Lebensmittelsicherheit machen können. Die Schulungen online zu machen, bringt viele Vorteile für Sie, zum Beispiel:

  • Durchführung, wenn es Ihnen passt. (Selbstverständlich auf Arbeitszeit (1,h Stunden) – unabhängig davon, ob Sie die Schulungen in der Arbeit oder von zu Hause aus durchführen.)
  • Δυνατότητα μεταφράσεων σε πολλές γλώσσες.

Σπουδαίος: Κάντε την εκπαίδευση συνειδητά. Πολλοί από τους πελάτες μας ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες κινδύνου! Επιπλέον, η ασφάλεια των τροφίμων γενικά είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα γιατί, μεταξύ άλλων, προστατεύει τις δουλειές μας. 

Bitte erledigen Sie die Schulungen bis spätestens zum 30.06.2023.

Εάν παραμείνουν αναπάντητα ή προκύψουν ερωτήσεις, επικοινωνήστε Kathrin Simperl. 

Für jeden Kurs erhalten Sie ein Zertifikat. Denken Sie daran, es zu speichern und an mich weiterzuleiten (kathrin@simperl.ch). Sollte jemand zu Hause keinen Computer zur Verfügung haben, kann selbstverständlich ein Arbeitsplatz im Betrieb genutzt werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei den ersten online Schulungen zur Lebensmittelsicherheit.

Πολλές ευχές

Kathrin Simperl

Έτσι συνεχίζεται:

Klicken Sie auf das Feld “Zur Anmeldung”. Dort drücken Sie Login und melden sich mit Benutzernamen und Passwort an. Alle Kurse finden Sie unter “Ihre Kurse”. Zum Starten klicken Sie auf den Namen der angezeigten Kurse. Achten Sie darauf, beide Kurse durchzuführen. Mit Klick auf “User Account” kommen Sie  zurück zur Kursübersicht.

elΕλληνικά