Δήλωση προστασίας δεδομένων πρακτική εκπαίδευση LMS

1.       προοίμιο

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους τύπους των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποιο βαθμό. Η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από εμάς, τόσο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας και ειδικότερα στους ιστότοπούς μας, σε εφαρμογές για κινητά και σε εξωτερικές διαδικτυακές παρουσίες, όπως: Β. τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής καλούμενα συλλογικά ως «διαδικτυακή προσφορά»).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι συγκεκριμένοι για το φύλο.

Από: 6 Οκτωβρίου 2023

2.       υπεύθυνος

Jennifer Ziegler – Πρακτική εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων
Τζένιφερ Ζίγκλερ
Kösters Kamp 11
31840 Hessian Oldendorf

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: datenschutz@praxistrainings-lms.de

Τηλέφωνο: +4951527800574

Αποτύπωμα: https://praxistrainings-lms.de/impressum/

3.       Διεύθυνση των εποπτικών αρχών

Ο Κρατικός Επίτροπος για την Προστασία Δεδομένων στην Κάτω Σαξονία:
Ντένις Λεμκέμπερ
Prinzenstrasse 5
30159 Ανόβερο
Τηλέφωνο: 05 11/120-45 00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Ιστοσελίδα: https://www.lfd.niedersachsen.de

4.       Επισκόπηση της επεξεργασίας

Η ακόλουθη επισκόπηση συνοψίζει τους τύπους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και αναφέρεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 • Δεδομένα αποθέματος
 • Οι λεπτομέρειες πληρωμής
 • Δεδομένα τοποθεσίας
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • Δεδομένα περιεχομένου
 • Στοιχεία συμβολαίου
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα
 • Εγγραφές εικόνων ή/και βίντεο
 • Ηχογραφήσεις

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων

 • Οι πελάτες
 • υπαλλήλους
 • ενδιαφερόμενα πρόσωπα
 • Συνεργάτης επικοινωνίας
 • Χρήστης
 • Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι
 • Μαθητές/φοιτητές/συμμετέχοντες
 • Άνθρωποι που απεικονίζονται

Σκοποί επεξεργασίας

 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Επικοινωνία και επικοινωνία.
 • Μέτρα ασφαλείας.
 • Άμεσο μάρκετινγκ.
 • Μέτρηση εύρους.
 • Παρακολούθηση.
 • Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες.
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Μέτρηση μετατροπής.
 • Κάντε κλικ στην παρακολούθηση.
 • Σχηματισμός ομάδας στόχου.
 • Δοκιμή A/B.
 • Διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.
 • Τείχος προστασίας.
 • Ανατροφοδότηση.
 • Χάρτες θερμότητας.
 • Έρευνες και ερωτηματολόγια.
 • Εμπορία.
 • Προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη.
 • Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Υποδομή πληροφορικής.

5.       Σχετικές νομικές βάσεις

Σχετικές νομικές βάσεις σύμφωνα με τον GDPR: Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση της νομικής βάσης του GDPR βάσει του οποίου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι εκτός από τους κανονισμούς του GDPR, ενδέχεται να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής ή κατοικίας σας ή στη χώρα μας. Εάν ισχύουν πιο συγκεκριμένες νομικές βάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 • Συναίνεση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ) – Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό ή για πολλούς συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. γ) GDPR) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερτερούν.

Εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη Γερμανία: Εκτός από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του GDPR, ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη Γερμανία. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη νομοθεσία για την προστασία από κακή χρήση προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων (Ομοσπονδιακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων – BDSG). Ειδικότερα, το BDSG περιέχει ειδικούς κανονισμούς για το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αντίρρησης, την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, την επεξεργασία για άλλους σκοπούς και τη διαβίβαση και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ . Επιπλέον, ενδέχεται να ισχύουν οι πολιτειακοί νόμοι περί προστασίας δεδομένων των μεμονωμένων ομοσπονδιακών πολιτειών.

Σημείωση σχετικά με την εγκυρότητα του GDPR και του ελβετικού GDPR: Αυτή η ειδοποίηση προστασίας δεδομένων χρησιμεύει για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (Swiss Data Protection Act) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι όροι του GDPR χρησιμοποιούνται λόγω της ευρύτερης χωρικής εφαρμογής και κατανοητότητάς τους. Ειδικότερα, αντί για τους όρους «επεξεργασία» «προσωπικών δεδομένων», «υπέροχο συμφέρον» και «ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» που χρησιμοποιούνται στην ελβετική DSG, οι όροι «επεξεργασία» «προσωπικών δεδομένων» καθώς και «νόμιμο συμφέρον». και οι «ειδικές κατηγορίες» που χρησιμοποιούνται στον GDPR χρησιμοποιούνται για δεδομένα». Ωστόσο, η νομική έννοια των όρων θα εξακολουθήσει να καθορίζεται σύμφωνα με τον Ελβετικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων, εντός του πεδίου εφαρμογής του Ελβετικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων.

6.       Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και το είδος, το εύρος, τις συνθήκες και τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες εμφάνισης και την έκταση την απειλή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων για την εξασφάλιση επιπέδου προστασίας κατάλληλου για τον κίνδυνο.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων μέσω του ελέγχου της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, εισαγωγής, αποκάλυψης, διασφάλισης της διαθεσιμότητας και του διαχωρισμού τους. Έχουμε επίσης δημιουργήσει διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των θιγόμενων ασκούνται, τα δεδομένα διαγράφονται και απαντώνται σε απειλές δεδομένων. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη ή την επιλογή υλικού, λογισμικού και διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας δεδομένων, μέσω του τεχνολογικού σχεδιασμού και μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων φιλικών προς την προστασία δεδομένων.

Κρυπτογράφηση TLS/SSL (https): Για την προστασία των δεδομένων των χρηστών που μεταδίδονται μέσω των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS/SSL. Το Secure Sockets Layer (SSL) είναι η τυπική τεχνολογία για την ασφάλεια των συνδέσεων στο Διαδίκτυο με κρυπτογράφηση δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ ενός ιστότοπου ή μιας εφαρμογής και ενός προγράμματος περιήγησης (ή μεταξύ δύο διακομιστών). Το Transport Layer Security (TLS) είναι μια ενημερωμένη και πιο ασφαλής έκδοση του SSL. Το Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) εμφανίζεται στη διεύθυνση URL όταν ένας ιστότοπος προστατεύεται από πιστοποιητικό SSL/TLS.

7.       Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες: Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή την επεξεργασία στο πλαίσιο χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή αποκάλυψης ή μεταφοράς δεδομένων σε άλλα πρόσωπα, θέσεις ή εταιρείες, αυτό πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην τρίτη χώρα έχει αναγνωριστεί μέσω απόφασης επάρκειας (άρθρο 45 GDPR), αυτό χρησιμεύει ως βάση για τη διαβίβαση δεδομένων. Επιπλέον, οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται μόνο εάν το επίπεδο προστασίας δεδομένων διασφαλίζεται με άλλο τρόπο, ιδίως μέσω τυπικών συμβατικών ρητρών (άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) GDPR), ρητής συγκατάθεσης ή σε περίπτωση συμβατικά ή νομικά απαιτούμενης μεταφοράς ( Άρθρο 49 Παρ. 1 GDPR). Θα σας ενημερώσουμε επίσης για τα βασικά των μεταφορών από τρίτες χώρες για τους μεμονωμένους παρόχους από την τρίτη χώρα, με βασικές αρχές τις αποφάσεις επάρκειας. Πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές από τρίτες χώρες και τις υφιστάμενες αποφάσεις επάρκειας βρίσκονται στην προσφορά πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de.

Διατλαντικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ: Ως μέρος του λεγόμενου «Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων» (DPF), η Επιτροπή της ΕΕ έχει επίσης αναγνωρίσει το επίπεδο προστασίας δεδομένων ως ασφαλές για ορισμένες εταιρείες από τις ΗΠΑ ως μέρος της επάρκειας απόφαση της 10ης Ιουλίου 2023. Ο κατάλογος των πιστοποιημένων εταιρειών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DPF μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ https://www.dataprivacyframework.gov/ (Στα Αγγλικά). Ως μέρος των πληροφοριών προστασίας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε ποιοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων.

8.       Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις μόλις ανακληθεί η συγκατάθεση για επεξεργασία ή πάψουν να ισχύουν άλλες άδειες (π.χ. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων δεν ισχύει πλέον ή δεν είναι απαραίτητος για το σκοπό) . Εκτός εάν τα δεδομένα διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί σε αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι αποκλεισμένα και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει π.χ. Β. για δεδομένα που πρέπει να αποθηκευτούν για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους ή των οποίων η αποθήκευση είναι απαραίτητη για την άσκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Ως μέρος των πληροφοριών προστασίας δεδομένων μας, μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή και την αποθήκευση δεδομένων που ισχύουν ειδικά για τις αντίστοιχες διαδικασίες επεξεργασίας.

9.       Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του GDPR: Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε διάφορα δικαιώματα βάσει του GDPR, τα οποία απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 15 έως 21 του GDPR:

 • Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) ή στ) του GDPR· Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ, εφόσον συνδέεται με μια τέτοια άμεση διαφήμιση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα παροχής πληροφοριών: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής και περιορισμού επεξεργασίας: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν ή εναλλακτικά, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο άτομο.
 • Καταγγελία στην εποπτική αρχή: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως σε εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικείτε συνήθως, την εποπτική αρχή του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον GDPR.

10.   Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή άλλες σημειώσεις αποθήκευσης που αποθηκεύουν πληροφορίες στις τελικές συσκευές και διαβάζουν πληροφορίες από τις τελικές συσκευές. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε την κατάσταση σύνδεσης σε έναν λογαριασμό χρήστη, τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση ή τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σε μια διαδικτυακή προσφορά. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, π.χ. Β. για τους σκοπούς της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της διευκόλυνσης των διαδικτυακών προσφορών καθώς και για τη δημιουργία αναλύσεων ροών επισκεπτών.

Σημειώσεις σχετικά με τη συγκατάθεση: Χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε προηγούμενη συγκατάθεση από τους χρήστες, εκτός εάν αυτό δεν απαιτείται από το νόμο. Ειδικότερα, η συναίνεση δεν είναι απαραίτητη εάν η αποθήκευση και η ανάγνωση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των cookies, είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή στους χρήστες μιας υπηρεσίας τηλεμέσων που έχουν ζητήσει ρητά (δηλαδή την ηλεκτρονική μας προσφορά). Τα αυστηρά απαραίτητα cookies γενικά περιλαμβάνουν cookies με λειτουργίες που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής προσφοράς, την εξισορρόπηση φορτίου, την ασφάλεια, την αποθήκευση των προτιμήσεων και των επιλογών των χρηστών ή παρόμοια με την παροχή των κύριων και δευτερευουσών λειτουργιών αυτών που ζητούνται από τους χρήστες. η διαδικτυακή προσφορά. Η ανακλητή συγκατάθεση κοινοποιείται σαφώς στους χρήστες και περιέχει πληροφορίες για την αντίστοιχη χρήση cookie.

Πληροφορίες για νομικές βάσεις προστασίας δεδομένων: Η νομική βάση προστασίας δεδομένων στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιώντας cookies εξαρτάται από το αν ζητάμε τη συναίνεση των χρηστών. Εάν οι χρήστες συναινούν, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δηλωμένη συγκατάθεσή τους. Διαφορετικά, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση cookies θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. στην εμπορική λειτουργία της διαδικτυακής προσφοράς μας και τη βελτίωση της χρηστικότητάς της) ή, εάν αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, εάν η χρήση Τα cookies είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Θα εξηγήσουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε cookies κατά τη διάρκεια αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων ή ως μέρος των διαδικασιών συγκατάθεσης και επεξεργασίας.

Περίοδος αποθήκευσης: Όσον αφορά την περίοδο αποθήκευσης, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι cookies:

 • Προσωρινά cookie (επίσης: cookie περιόδου λειτουργίας ή περιόδου λειτουργίας): Τα προσωρινά cookie διαγράφονται το αργότερο αφού ένας χρήστης αποχωρήσει από μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει τη συσκευή του (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογή για κινητά).
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και μετά το κλείσιμο της συσκευής. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμώμενο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί απευθείας όταν ο χρήστης επισκεφτεί ξανά έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται με χρήση cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της προσέγγισης χρηστών. Εκτός εάν παρέχουμε στους χρήστες ρητές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την περίοδο αποθήκευσης των cookies (π.χ. κατά τη λήψη συναίνεσης), οι χρήστες θα πρέπει να θεωρούν ότι τα cookie είναι μόνιμα και ότι η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να είναι έως δύο χρόνια.

Γενικές πληροφορίες για ανάκληση και ένσταση (το λεγόμενο «opt-out»): Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν δώσει ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για να γίνει αυτό, οι χρήστες μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιορίσουν τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους (κάτι που μπορεί επίσης να περιορίσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας προσφοράς). Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μέσω των ιστότοπων https://optout.aboutads.info και https://www.youronlinechoices.com/ να εξηγηθεί.

 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR). Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Επεξεργασία δεδομένων cookie βάσει συγκατάθεσης: Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διαχείρισης συναίνεσης cookie, εντός της οποίας η συγκατάθεση των χρηστών για τη χρήση cookies ή η επεξεργασία και οι πάροχοι που αναφέρονται ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης συναίνεσης cookie, λαμβάνεται, διαχειρίζεται και ανακαλείται από τους χρήστες. Η δήλωση συγκατάθεσης αποθηκεύεται για να μην χρειαστεί να ζητηθεί ξανά και να μπορέσει να αποδείξει τη συναίνεση σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση. Η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πλευρά του διακομιστή ή/και σε ένα cookie (το λεγόμενο opt-in cookie ή χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες τεχνολογίες) προκειμένου να είναι δυνατή η εκχώρηση της συναίνεσης σε έναν χρήστη ή τη συσκευή του. Με την επιφύλαξη μεμονωμένων πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης cookie, ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες: Η διάρκεια αποθήκευσης της συγκατάθεσης μπορεί να είναι έως δύο χρόνια. Εδώ, δημιουργείται και αποθηκεύεται ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη με τη στιγμή της συγκατάθεσης, πληροφορίες σχετικά με το εύρος της συγκατάθεσης (π.χ. ποιες κατηγορίες cookie ή/και παρόχους υπηρεσιών) καθώς και το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα και τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR).

11.   Επιχειρηματικά οφέλη

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τους συμβατικούς και επιχειρηματικούς μας εταίρους, π.χ. Β. Πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη (συλλογικά αναφερόμενα ως «συμβατικοί εταίροι») στο πλαίσιο συμβατικών και συγκρίσιμων νομικών σχέσεων καθώς και συναφών μέτρων και στο πλαίσιο επικοινωνίας με τους συμβατικούς εταίρους (ή προσυμβατικού), π.χ. Β. να απαντήσει σε ερωτήματα.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις υποχρεώσεις παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών, τυχόν υποχρεώσεις ενημέρωσης και διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διακοπής της εγγύησης και άλλων υπηρεσιών. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για τους σκοπούς των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με αυτές τις υποχρεώσεις και τον οργανισμό της εταιρείας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για σωστή και επιχειρηματική διαχείριση, καθώς και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των συμβατικών εταίρων και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων από κακή χρήση και κίνδυνο των δεδομένων, μυστικών, πληροφοριών και δικαιωμάτων τους (π.χ. τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και υπεργολάβων, τραπεζών, φορολογικών και νομικών συμβούλων, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή φορολογικών αρχών). Εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα των συμβατικών εταίρων σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Σχετικά με άλλες μορφές επεξεργασίας, π.χ. Β. για σκοπούς μάρκετινγκ, οι συμβατικοί εταίροι θα ενημερώνονται στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ενημερώνουμε τους συμβατικούς εταίρους ποια δεδομένα απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς πριν ή ως μέρος της συλλογής δεδομένων, π.χ. Β. σε διαδικτυακές φόρμες, μέσω ειδικών σημάνσεων (π.χ. χρώματα) ή συμβόλων (π.χ. αστερίσκοι κ.λπ.), ή αυτοπροσώπως.

Διαγράφουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης και συγκρίσιμων υποχρεώσεων, π.χ. δηλ. γενικά μετά από 4 χρόνια, εκτός εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε λογαριασμό πελάτη, π.χ. Β. εφόσον πρέπει να διατηρηθούν για νόμιμους λόγους αρχειοθέτησης. Η υποχρεωτική περίοδος διατήρησης είναι δέκα χρόνια για έγγραφα σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία καθώς και για εμπορικά βιβλία, αποθέματα, ισολογισμούς έναρξης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις οδηγίες εργασίας που απαιτούνται για την κατανόηση αυτών των εγγράφων και άλλων οργανωτικών και λογιστικών εγγράφων, και έξι χρόνια για εμπορικές και επαγγελματικές επιστολές που ελήφθησαν και αντίγραφα των εμπορικών και επαγγελματικών επιστολών που αποστέλλονται. Η περίοδος αρχίζει στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε η τελευταία εγγραφή στο βιβλίο, συντάχθηκε η απογραφή, ο ισολογισμός έναρξης, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή η έκθεση διαχείρισης, η εμπορική ή επιχειρηματική επιστολή παραλήφθηκε ή εστάλη ή το λογιστικό παραστατικό δημιουργήθηκε και η καταγραφή έγινε επίσης έχει γίνει ή έχουν δημιουργηθεί τα άλλα παραστατικά.

Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους ή πλατφόρμες για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων ή πλατφορμών ισχύουν στη σχέση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών). Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: δεδομένα υγείας· δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό· Θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις. Στοιχεία που αποκαλύπτουν φυλετική και εθνική καταγωγή.
 • Άτομα που επηρεάζονται: Οι πελάτες; Ενδιαφερόμενα άτομα; Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι. Μαθητές/φοιτητές/συμμετέχοντες.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Μέτρα ασφαλείας; Επικοινωνία και επικοινωνία. Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες. Διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR); Νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. γ) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Λογαριασμός πελάτη: Οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στην ηλεκτρονική μας προσφορά (π.χ. λογαριασμός πελάτη ή χρήστη, "λογαριασμός πελάτη" για συντομία). Εάν απαιτείται εγγραφή λογαριασμού πελάτη, οι πελάτες θα ενημερωθούν για αυτό καθώς και για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή. Οι λογαριασμοί πελατών δεν είναι δημόσιοι και δεν μπορούν να ευρετηριαστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Ως μέρος της εγγραφής και των επακόλουθων συνδέσεων και χρήσης του λογαριασμού πελάτη, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των πελατών μαζί με τους χρόνους πρόσβασης, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε την εγγραφή και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του λογαριασμού πελάτη. Εάν ο λογαριασμός πελάτη έχει τερματιστεί, τα δεδομένα του λογαριασμού πελάτη θα διαγραφούν μετά τη στιγμή του τερματισμού, εκτός εάν διατηρούνται για σκοπούς άλλους από την παροχή στον λογαριασμό πελάτη ή πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς λόγους (π.χ. εσωτερική αποθήκευση δεδομένων πελατών, παραγγελία διαδικασίες ή τιμολόγια). Είναι ευθύνη των πελατών να προστατεύουν τα δεδομένα τους κατά τον τερματισμό του λογαριασμού πελάτη. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Αγορά και ηλεκτρονικό εμπόριο: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας για να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν, να αγοράσουν ή να παραγγείλουν τα επιλεγμένα προϊόντα, αγαθά και σχετικές υπηρεσίες, καθώς και την πληρωμή και την παράδοση ή την εκτέλεσή τους. Εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, ιδίως ταχυδρομικές, μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, για να πραγματοποιήσουμε την παράδοση ή την εκτέλεση στους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για τη διεκπεραίωση συναλλαγών πληρωμών. Οι απαιτούμενες πληροφορίες επισημαίνονται ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας ή συγκρίσιμης αγοράς και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παράδοση, την παροχή και τη τιμολόγηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση τυχόν διαβουλεύσεων. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των συμμετεχόντων στις προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης (ονομάζονται ομοιόμορφα «εκπαιδευόμενοι και προχωρημένοι εκπαιδευόμενοι») προκειμένου να είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται εδώ, το είδος, το εύρος, ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από την υποκείμενη σύμβαση και τη σχέση εκπαίδευσης. Οι μορφές επεξεργασίας περιλαμβάνουν επίσης την αξιολόγηση της απόδοσης και την αξιολόγηση της απόδοσης μας και των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ιδίως πληροφορίες για την υγεία των ασκουμένων και περαιτέρω εκπαιδευομένων, καθώς και δεδομένα που αποκαλύπτουν εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις. Για το σκοπό αυτό, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνουμε τη ρητή συγκατάθεση των εκπαιδευομένων και των περαιτέρω εκπαιδευομένων και διαφορετικά επεξεργαζόμαστε τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων μόνο εάν είναι απαραίτητο να παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας ή προστασίας απαιτούνται τα ζωτικά συμφέροντα των εκπαιδευομένων και των περαιτέρω ασκουμένων· Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Προπόνηση: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας καθώς και των ενδιαφερομένων και άλλων πελατών ή συμβατικών εταίρων (που συλλογικά αναφέρονται ως «πελάτες») προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτούς. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, το είδος, το εύρος, ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από την υποκείμενη συμβατική και πελατειακή σχέση.

  Ως μέρος της εργασίας μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ιδίως πληροφορίες για την υγεία των πελατών, πιθανώς σε σχέση με τη σεξουαλική τους ζωή ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, καθώς και δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική και εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ένταξη. Για να γίνει αυτό, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνουμε ρητή συγκατάθεση από τους πελάτες και διαφορετικά επεξεργαζόμαστε τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων εάν αυτό εξυπηρετεί την υγεία των πελατών, τα δεδομένα είναι δημόσια ή υπάρχουν άλλες νόμιμες άδειες.

  Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασής μας, για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ή από το νόμο, ή εάν οι πελάτες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, αποκαλύπτουμε ή διαβιβάζουμε τα δεδομένα των πελατών σε τρίτα μέρη ή πράκτορες, όπως: Β. Αρχές, γραφεία λογαριασμών και στον τομέα της πληροφορικής, γραφείου ή συγκρίσιμων υπηρεσιών.
  Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Συμβουλευτική: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών, των πελατών, των ενδιαφερομένων και άλλων πελατών ή συμβατικών εταίρων (που συλλογικά αναφέρονται ως «πελάτες») προκειμένου να μπορούμε να τους παρέχουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, το είδος, το εύρος, ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από την υποκείμενη συμβατική και πελατειακή σχέση.

  Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασής μας, για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ή από το νόμο, ή εάν οι πελάτες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, αποκαλύπτουμε ή διαβιβάζουμε τα δεδομένα των πελατών σε τρίτα μέρη ή πράκτορες, όπως: Β. Αρχές, υπεργολάβοι ή στον τομέα της πληροφορικής, του γραφείου ή συγκρίσιμων υπηρεσιών.
  Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Διαδικτυακά μαθήματα και διαδικτυακή εκπαίδευση: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των συμμετεχόντων στα διαδικτυακά μας μαθήματα και τα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης (που συλλογικά αναφέρονται ως «συμμετέχοντες») προκειμένου να είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μαθημάτων και εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται εδώ, το είδος, το εύρος, ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από την υποκείμενη συμβατική σχέση. Τα δεδομένα γενικά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τις υπηρεσίες και, όπου αποτελούν μέρος του φάσματος των υπηρεσιών μας, προσωπικές προδιαγραφές και αποτελέσματα των συμμετεχόντων. Οι μορφές επεξεργασίας περιλαμβάνουν επίσης την αξιολόγηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και εκείνων των εκπαιδευτών μαθημάτων και εκπαίδευσης. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Υπηρεσίες έργου και ανάπτυξης: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών και των πελατών μας (εφεξής «πελάτες») για να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν, να αγοράσουν ή να αναθέσουν τις επιλεγμένες υπηρεσίες ή εργασίες καθώς και τις σχετικές δραστηριότητες καθώς και την πληρωμή και παροχή ή εκτέλεση ή παροχή τους .

  Οι απαιτούμενες πληροφορίες επισημαίνονται ως τέτοιες στο πλαίσιο της σύναψης παραγγελίας, παραγγελίας αγοράς ή συγκρίσιμης σύμβασης και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών και την τιμολόγηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια τυχόν διαβουλεύσεων. Εάν λάβουμε πρόσβαση σε πληροφορίες από τελικούς πελάτες, υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα, τις επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με νομικές και συμβατικές απαιτήσεις.
  Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

12.   Πάροχοι και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούμε πρόσθετες υπηρεσίες, πλατφόρμες, διεπαφές ή προσθήκες από τρίτους παρόχους («υπηρεσίες» για συντομία) σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Η χρήση τους βασίζεται στα συμφέροντά μας για τη σωστή, νομική και οικονομική διαχείριση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών και της εσωτερικής μας οργάνωσης.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών). Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Οι πελάτες; Ενδιαφερόμενα άτομα. Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών)· Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι. Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες. Επικοινωνία και επικοινωνία.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Κρατήσεις ZOHO: Διαδικτυακός προγραμματιστής, κράτηση ραντεβού και διαχείριση ραντεβού. Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/bookings; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Επιπλέον πληροφορίες: https://www.zoho.com/bookings/gdpr.html.
 • Καμπάνιες Zoho: υπηρεσίες παράδοσης email και παράδοσης email και αυτοματισμού· Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/campaigns/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_eu.pdf).

13.   Διαδικασία πληρωμής

Ως μέρος συμβατικών και άλλων νομικών σχέσεων, λόγω νομικών υποχρεώσεων ή με άλλο τρόπο που βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, προσφέρουμε στα υποκείμενα των δεδομένων αποτελεσματικές και ασφαλείς επιλογές πληρωμής και χρησιμοποιούμε άλλους παρόχους υπηρεσιών εκτός από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα (συλλογικά «πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών» ).

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνουν δεδομένα αποθέματος, όπως: Β. το όνομα και τη διεύθυνση, τραπεζικά στοιχεία, όπως. Β. Αριθμοί λογαριασμών ή αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης, TAN και αθροίσματα ελέγχου καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση, το σύνολο και τον παραλήπτη. Οι πληροφορίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Ωστόσο, τα δεδομένα που εισάγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση μόνο από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα, αλλά μόνο πληροφορίες με επιβεβαίωση ή αρνητικές πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Υπό ορισμένες συνθήκες, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε εταιρείες παροχής πιστωτικών αναφορών. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό, αναφερόμαστε στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ισχύουν για συναλλαγές πληρωμών, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αντίστοιχους ιστότοπους ή εφαρμογές συναλλαγών. Αναφερόμαστε επίσης σε αυτά για περαιτέρω πληροφορίες και για να διεκδικήσουμε ακύρωση, ενημέρωση και άλλα δικαιώματα όσων επηρεάζονται.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών). Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνα).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Οι πελάτες; Ενδιαφερόμενα άτομα. Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ). Εμπορία. Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • American Express: Υπηρεσίες πληρωμών (τεχνική σύνδεση τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής). Πάροχος υπηρεσιών: American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Germany; Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.americanexpress.com/de. Προστασία δεδομένων: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.
 • PayPal: Υπηρεσίες πληρωμών (τεχνική σύνδεση τρόπων πληρωμής στο διαδίκτυο) (π.χ. PayPal, PayPal Plus, Braintree). Πάροχος υπηρεσιών: PayPal (Ευρώπη) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.paypal.com/de. Προστασία δεδομένων: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Ρίγες: Υπηρεσίες πληρωμών (τεχνική σύνδεση τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής). Πάροχος υπηρεσιών: Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://stripe.com; Προστασία δεδομένων: https://stripe.com/de/privacy. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF).
 • Βίζες: Υπηρεσίες πληρωμών (τεχνική σύνδεση τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής). Πάροχος υπηρεσιών: Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, GB; Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.visa.de. Προστασία δεδομένων: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.
 • Γερμανική Αγορά: Το German Market είναι ένα πρόσθετο για το σύστημα καταστημάτων WooCommerce που προσαρμόζει το ηλεκτρονικό κατάστημα στις νομικές απαιτήσεις της γερμανόφωνης αγοράς και της ΕΕ. Πάροχος υπηρεσιών: Εκτέλεση σε διακομιστές ή/και υπολογιστές με δική σας ευθύνη προστασίας δεδομένων. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. β) GDPR), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) GDPR). Δικτυακός τόπος: https://marketpress.de/shop/plugins/woocommerce/woocommerce-german-market/.

14.   Παροχή διαδικτυακών προσφορών και φιλοξενίας ιστοσελίδων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών για να μπορούμε να τους παρέχουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία είναι απαραίτητη για τη μετάδοση του περιεχομένου και των λειτουργιών των διαδικτυακών μας υπηρεσιών στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή του χρήστη.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).). Μέτρα ασφαλείας.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής: Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας προσφορά καταγράφεται με τη μορφή των λεγόμενων «αρχείων καταγραφής διακομιστή». Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και το όνομα των ιστοτόπων και των αρχείων στα οποία έχετε πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή ανάκτηση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως) και, κατά κανόνα, διεύθυνση IP. Οι διευθύνσεις και ο αιτών πάροχος ανήκουν. Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, π.χ. Β. για την αποφυγή υπερφόρτωσης των διακομιστών (ειδικά στην περίπτωση καταχρηστικών επιθέσεων, τις λεγόμενες επιθέσεις DDoS) και αφετέρου για τη διασφάλιση της αξιοποίησης των διακομιστών και της σταθερότητάς τους. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR). Διαγραφή δεδομένων: Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται. Δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς αποκλείονται από τη διαγραφή έως ότου αποσαφηνιστεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό.
 • Αποστολή και φιλοξενία email: Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν επίσης αποστολή, λήψη και αποθήκευση email. Για τους σκοπούς αυτούς, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι διευθύνσεις των παραληπτών και των αποστολέων καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των email (π.χ. οι εμπλεκόμενοι πάροχοι) καθώς και το περιεχόμενο των αντίστοιχων email. Τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανίχνευσης SPAM. Σας ζητάμε να σημειώσετε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο γενικά δεν αποστέλλονται κρυπτογραφημένα. Κατά κανόνα, τα email κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά, αλλά (εκτός εάν χρησιμοποιείται η λεγόμενη μέθοδος κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο) όχι στους διακομιστές από τους οποίους αποστέλλονται και λαμβάνονται. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη διαδρομή μετάδοσης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του αποστολέα και της παραλαβής στον διακομιστή μας. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ: Υπηρεσίες στον τομέα της παροχής υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών και συναφών υπηρεσιών (π.χ. αποθηκευτικός χώρος ή/και υπολογιστική ικανότητα)· Πάροχος υπηρεσιών: ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, ιδιοκτήτης: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Γερμανία· Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://all-inkl.com/; Προστασία δεδομένων: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/. Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: Παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών.

15.   Ειδικές σημειώσεις για εφαρμογές (εφαρμογές)

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής μας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να μπορούμε να παρέχουμε την εφαρμογή και τις λειτουργίες της στους χρήστες, να παρακολουθούμε την ασφάλειά της και να την αναπτύσσουμε περαιτέρω. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με τους χρήστες σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις εάν η επικοινωνία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της διαχείρισης ή χρήσης της εφαρμογής. Επιπλέον, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων χρήστη, αναφερόμαστε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Νομική βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων που είναι αναγκαία για την παροχή των λειτουργιών της εφαρμογής εξυπηρετεί την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Αυτό ισχύει επίσης εάν η παροχή των λειτουργιών απαιτεί εξουσιοδότηση χρήστη (π.χ. έγκριση λειτουργιών της συσκευής). Εάν η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για την παροχή της λειτουργικότητας της εφαρμογής, αλλά εξυπηρετεί την ασφάλεια της εφαρμογής ή τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (π.χ. συλλογή δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής ή σκοπούς ασφάλειας), πραγματοποιείται στο βάση των έννομων συμφερόντων μας Συμφέροντα. Εάν ζητηθεί ρητά από τους χρήστες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα δεδομένα που καλύπτονται από τη συγκατάθεση θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών). Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη). Εγγραφές εικόνων ή/και βίντεο (π.χ. φωτογραφίες ή εγγραφές βίντεο ενός ατόμου). Ηχογραφήσεις.
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR); Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Εμπορική χρήση: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής μας, των εγγεγραμμένων χρηστών και τυχόν δοκιμαστικών χρηστών (εφεξής «χρήστες») προκειμένου να είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε τις συμβατικές μας υπηρεσίες και βάσει έννομων συμφερόντων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της εφαρμογής μας και να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Οι απαιτούμενες πληροφορίες προσδιορίζονται ως τέτοιες στο πλαίσιο της σύναψης της σύμβασης χρήσης, σύμβασης, παραγγελίας ή συγκρίσιμης σύμβασης και μπορεί να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών και οποιαδήποτε τιμολόγηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να είναι δυνατή η διατήρηση διαβουλεύσεις· Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Αποθήκευση ενός καθολικού και μοναδικού αναγνωριστικού (UUID): Η εφαρμογή αποθηκεύει ένα λεγόμενο καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό (UUID) για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης και της λειτουργικότητας της εφαρμογής καθώς και για την αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη. Αυτό το αναγνωριστικό δημιουργείται κατά την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής (αλλά δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή, επομένως δεν είναι αναγνωριστικό συσκευής με αυτή την έννοια), αποθηκεύεται μεταξύ της έναρξης της εφαρμογής και των ενημερώσεών της και διαγράφεται όταν οι χρήστες αφαιρούν την εφαρμογή από τη συσκευή τους .
 • Αποθήκευση ψευδώνυμου αναγνωριστικού: Για να μπορέσουμε να παρέχουμε την εφαρμογή και να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητά της, χρησιμοποιούμε ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό. Η αναγνώριση είναι μια μαθηματική τιμή (δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται απλά δεδομένα, όπως ονόματα) που εκχωρείται σε μια συσκευή ή/και στην εγκατάσταση εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη σε αυτήν. Αυτό το αναγνωριστικό δημιουργείται κατά την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής, αποθηκεύεται μεταξύ της έναρξης της εφαρμογής και των ενημερώσεών της και διαγράφεται όταν οι χρήστες αφαιρούν την εφαρμογή από τη συσκευή.
 • Δικαιώματα συσκευής για πρόσβαση σε λειτουργίες και δεδομένα: Η χρήση της εφαρμογής μας ή των λειτουργιών της ενδέχεται να απαιτεί από τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των συσκευών που χρησιμοποιούνται ή στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές ή είναι προσβάσιμα μέσω των συσκευών. Από προεπιλογή, αυτές οι άδειες πρέπει να παραχωρούνται από τους χρήστες και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις των αντίστοιχων συσκευών. Η ακριβής μέθοδος για τον έλεγχο των αδειών εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από τη συσκευή και το λογισμικό του χρήστη. Εάν χρειάζεστε διευκρίνιση, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η άρνηση ή η ανάκληση των αντίστοιχων αδειών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της αίτησής μας.
 • Πρόσβαση στην κάμερα και αποθηκευμένες εγγραφές: Ως μέρος της χρήσης της εφαρμογής μας, οι εγγραφές εικόνων ή/και βίντεο (οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης εγγραφές ήχου) των χρηστών (και άλλων ατόμων που καταγράφονται από τις εγγραφές) υποβάλλονται σε επεξεργασία με πρόσβαση στις λειτουργίες της κάμερας ή στις αποθηκευμένες εγγραφές. Η πρόσβαση στις λειτουργίες της κάμερας ή στις αποθηκευμένες εγγραφές απαιτεί εξουσιοδότηση από τον χρήστη, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η επεξεργασία της εικόνας ή/και των εγγραφών βίντεο χρησιμεύει μόνο για την παροχή της αντίστοιχης λειτουργικότητας της εφαρμογής μας, σύμφωνα με την περιγραφή της στους χρήστες, ή της τυπικής και αναμενόμενης λειτουργικότητάς της.
 • Χρήση λειτουργιών μικροφώνου: Στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής μας, γίνεται επεξεργασία των λειτουργιών του μικροφώνου και των ηχογραφήσεων που έχουν εγγραφεί με τη βοήθειά της. Η χρήση των λειτουργιών του μικροφώνου απαιτεί από τον χρήστη να έχει εξουσιοδότηση, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η χρήση των λειτουργιών του μικροφώνου και των δεδομένων ήχου χρησιμεύει μόνο για την παροχή της αντίστοιχης λειτουργικότητας της εφαρμογής μας, σύμφωνα με την περιγραφή της στους χρήστες, ή της τυπικής και αναμενόμενης λειτουργικότητάς της.
 • Επεξεργασία αποθηκευμένων επαφών: Στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής μας, γίνεται επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων (όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου) που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο επαφών της συσκευής. Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας απαιτεί εξουσιοδότηση χρήστη, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας χρησιμεύει μόνο για την παροχή της αντίστοιχης λειτουργικότητας της εφαρμογής μας, σύμφωνα με την περιγραφή της στους χρήστες, ή της τυπικής και αναμενόμενης λειτουργικότητάς της. Συνιστάται στους χρήστες ότι πρέπει να επιτρέπεται η άδεια επεξεργασίας στοιχείων επικοινωνίας και, ιδιαίτερα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, απαιτείται η συγκατάθεσή τους ή η νόμιμη άδειά τους.

16.   Εγγραφή, σύνδεση και λογαριασμός χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Στο πλαίσιο της εγγραφής, παρέχονται στους χρήστες οι απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή του λογαριασμού χρήστη βάσει συμβατικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν, ειδικότερα, πληροφορίες σύνδεσης (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και διεύθυνση email).

Ως μέρος της χρήσης των λειτουργιών εγγραφής και σύνδεσης και χρήσης του λογαριασμού χρήστη, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας και των χρηστών για την προστασία από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Κατ' αρχήν, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο να διεκδικήσουμε τις αξιώσεις μας ή εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουμε.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη τους, όπως: Β. τεχνικές αλλαγές, θα ενημερωθεί με email.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Μέτρα ασφαλείας; Διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα. Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Εγγραφή με πραγματικό όνομα: Λόγω της φύσης της κοινότητάς μας, ζητάμε από τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας μόνο χρησιμοποιώντας τα πραγματικά τους ονόματα. δηλ. δεν επιτρέπεται η χρήση ψευδωνύμων· Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Τα προφίλ χρηστών είναι δημόσια: Τα προφίλ των χρηστών είναι δημόσια ορατά και προσβάσιμα.
 • Ρύθμιση της ορατότητας των προφίλ: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρυθμίσεις για να καθορίσουν τον βαθμό στον οποίο τα προφίλ τους είναι ορατά ή προσβάσιμα στο κοινό ή μόνο σε ορισμένες ομάδες ατόμων. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).
 • Διαγραφή δεδομένων μετά τον τερματισμό: Εάν οι χρήστες έχουν τερματίσει τον λογαριασμό χρήστη τους, τα δεδομένα τους που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν, με την επιφύλαξη νομικής άδειας, υποχρέωσης ή συναίνεσης του χρήστη. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

17.   κοινοτικές λειτουργίες

Οι λειτουργίες κοινότητας που παρέχουμε επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες ή άλλες ανταλλαγές μεταξύ τους. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση των λειτουργιών της κοινότητας επιτρέπεται μόνο σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομική κατάσταση, τους όρους και τις οδηγίες μας, καθώς και με τα δικαιώματα άλλων χρηστών και τρίτων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Μέτρα ασφαλείας.
 • Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Οι συνεισφορές των χρηστών είναι δημόσιες: Οι αναρτήσεις και το περιεχόμενο που δημιουργούνται από χρήστες είναι δημόσια ορατά και προσβάσιμα. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

18.   Ιστολόγιο και μέσα δημοσίευσης

Χρησιμοποιούμε ιστολόγια ή συγκρίσιμα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και δημοσίευσης (εφεξής «μέσο δημοσίευσης»). Τα δεδομένα των αναγνωστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του μέσου δημοσίευσης στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παρουσίασή του και την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών ή για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, αναφερόμαστε στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των επισκεπτών στο μέσο έκδοσής μας εντός του πεδίου εφαρμογής αυτής της ειδοποίησης προστασίας δεδομένων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Σχόλια (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. Μέτρα ασφαλείας; διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα· Τείχος προστασίας. Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).).
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Σχόλια και δημοσιεύσεις: Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκευτούν με βάση τα έννομα συμφέροντά μας. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας εάν κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, εμείς οι ίδιοι μπορεί να διωκόμαστε για το σχόλιο ή τη συνεισφορά και επομένως μας ενδιαφέρει η ταυτότητα του συγγραφέα.

  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες των χρηστών για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας.

  Στην ίδια νομική βάση, στην περίπτωση των ερευνών, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για τη διάρκειά τους και να χρησιμοποιούμε cookies για την αποφυγή πολλαπλών ψηφοφοριών.

  Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στα σχόλια και οι αναρτήσεις, τυχόν πληροφορίες επικοινωνίας και ιστότοπου, καθώς και οι πληροφορίες περιεχομένου θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς έως ότου ο χρήστης αντιταχθεί.
  Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).
 • Φωτογραφίες προφίλ Gravatar: Εικόνες προφίλ – Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Gravatar στην ηλεκτρονική μας προσφορά και ειδικά στο blog.

  Το Gravatar είναι μια υπηρεσία όπου οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να αποθηκεύσουν φωτογραφίες προφίλ και τις διευθύνσεις email τους. Εάν οι χρήστες αφήνουν αναρτήσεις ή σχόλια με την αντίστοιχη διεύθυνση email σε άλλες διαδικτυακές παρουσίες (ειδικά σε ιστολόγια), οι φωτογραφίες του προφίλ τους μπορούν να εμφανίζονται δίπλα στις αναρτήσεις ή τα σχόλια. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση email που παρέχεται από τον χρήστη αποστέλλεται στο Gravatar σε κρυπτογραφημένη μορφή για να ελεγχθεί εάν έχει αποθηκευτεί ένα προφίλ για αυτό. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της μετάδοσης της διεύθυνσης email. Δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αλλά θα διαγραφεί στη συνέχεια.

  Η χρήση του Gravatar βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, καθώς με τη βοήθεια του Gravatar προσφέρουμε στους συντάκτες αναρτήσεων και σχολίων την ευκαιρία να εξατομικεύσουν τις αναρτήσεις τους με μια εικόνα προφίλ.

  Με την εμφάνιση των εικόνων, το Gravatar μαθαίνει τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας.

  Εάν οι χρήστες δεν θέλουν μια εικόνα χρήστη που συνδέεται με τη διεύθυνση email τους στο Gravatar να εμφανίζεται στα σχόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια διεύθυνση email που δεν είναι αποθηκευμένη στο Gravatar για να σχολιάσουν. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας ανώνυμης διεύθυνσης email ή καθόλου διεύθυνσης email, εάν οι χρήστες δεν θέλουν να σταλεί η δική τους διεύθυνση email στο Gravatar. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν εντελώς τη μετάδοση δεδομένων μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολίων μας.
  Πάροχος υπηρεσιών: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://automattic.com; Προστασία δεδομένων: https://automattic.com/privacy. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF).
 • UpdraftPlus: λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας. Πάροχος υπηρεσιών: Simba Hosting Ltd., 11, Barringer Way, St. Neots, Cambs., PE19 1LW, GB; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://updraftplus.com/. Προστασία δεδομένων: https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.
 • Λέξη περίφραξης: Τείχος προστασίας και λειτουργίες ασφαλείας και ανίχνευσης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης και τεχνικών ευπαθειών που θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια τέτοια πρόσβαση. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies και παρόμοιες μέθοδοι αποθήκευσης που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό και ενδέχεται να δημιουργηθούν αρχεία καταγραφής ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ιδίως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διευθύνσεις IP των χρηστών, ένας αριθμός αναγνώρισης χρήστη και οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πρόσβασης, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται και συγκρίνονται με τα δεδομένα που παρέχονται από τον πάροχο του τείχους προστασίας και της λειτουργίας ασφαλείας και μεταδίδονται σε αυτούς. Πάροχος υπηρεσιών: Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, Η.Π.Α. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.wordfence.com; Προστασία δεδομένων: https://www.wordfence.com/privacy-policy/; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.wordfence.com/standard-contractual-clauses/). Επιπλέον πληροφορίες: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

19.   Διαχείριση επαφών και ερωτήσεων

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. ταχυδρομικά, φόρμα επικοινωνίας, email, τηλέφωνο ή μέσω κοινωνικών μέσων) καθώς και στο πλαίσιο υφιστάμενων σχέσεων χρήστη και επιχειρηματικών σχέσεων, οι πληροφορίες που παρέχονται από το άτομο που ρωτά υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που απαιτείται για την απάντηση ερωτημάτων επικοινωνίας και απαιτούνται τυχόν απαιτούμενα μέτρα.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Επικοινωνία και επικοινωνία. διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα· Σχόλια (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR). Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Φόρμα Επικοινωνίας: Εάν οι χρήστες επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων καναλιών επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο για να επεξεργαστούμε το αίτημα που κοινοποιήθηκε. Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. β) GDPR), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) GDPR).
 • Xing: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Αμβούργο, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.xing.de. Προστασία δεδομένων: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • LinkedIn: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.linkedin.com; Προστασία δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://legal.linkedin.com/dpa; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://legal.linkedin.com/dpa). Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Zoho CRM: Διαχείριση πελατών καθώς και υποστήριξη διαδικασιών και πωλήσεων με εξατομικευμένη υποστήριξη πελατών με πολυκαναλική επικοινωνία, π.χ. H. Διαχείριση ερωτήσεων πελατών από διάφορα κανάλια καθώς και με λειτουργίες ανάλυσης και ανατροφοδότησης. Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ). Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/crm/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_eu.pdf).

20.   Επικοινωνία μέσω messenger

Χρησιμοποιούμε αγγελιοφόρους για επικοινωνιακούς σκοπούς και ως εκ τούτου σας ζητάμε να σημειώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα των messenger, την κρυπτογράφηση, τη χρήση μεταδεδομένων επικοινωνίας και τις επιλογές σας για ένσταση.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με εναλλακτικά μέσα, π.χ. Β. μέσω τηλεφώνου ή email. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας που σας παρέχονται ή τις επιλογές επικοινωνίας που παρέχονται στην ηλεκτρονική μας προσφορά.

Στην περίπτωση κρυπτογράφησης περιεχομένου από άκρο σε άκρο (δηλαδή το περιεχόμενο του μηνύματός σας και τα συνημμένα σας), επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενο επικοινωνίας (δηλαδή το περιεχόμενο του μηνύματος και οι συνημμένες εικόνες) είναι κρυπτογραφημένο από άκρη σε άκρη. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν μπορεί να προβληθεί, ούτε καν από τους ίδιους τους παρόχους μηνυμάτων. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μια τρέχουσα έκδοση του messenger με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος είναι κρυπτογραφημένο.

Ωστόσο, επισημαίνουμε επίσης στους συνεργάτες επικοινωνίας μας ότι, παρόλο που οι πάροχοι μηνυμάτων δεν μπορούν να δουν το περιεχόμενο, μπορούν να ανακαλύψουν ότι και όταν οι συνεργάτες επικοινωνίας επικοινωνούν μαζί μας καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο συνεργάτης επικοινωνίας και, ανάλογα με Οι ρυθμίσεις της συσκευής τους, οι πληροφορίες τοποθεσίας (τα λεγόμενα μεταδεδομένα) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις:  Εάν ζητήσουμε άδεια από τους συνεργάτες επικοινωνίας πριν επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω του Messenger, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς είναι η συγκατάθεσή τους. Επιπλέον, εάν δεν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και το κάνετε, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας με δική σας πρωτοβουλία, χρησιμοποιούμε το Messenger σε σχέση με τους συμβατικούς μας εταίρους και ως μέρος της έναρξης της σύμβασης ως συμβατικό μέτρο και στην περίπτωση άλλων ενδιαφερομένων και εταίρων επικοινωνίας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας σε γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία και κάλυψη των αναγκών μας Επικοινωνιακός συνεργάτης για επικοινωνία μέσω messenger. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι δεν θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχονται στο Messenger για πρώτη φορά χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ανάκληση, ένσταση και διαγραφή: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε στην επικοινωνία μαζί μας μέσω του Messenger ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση επικοινωνίας μέσω Messenger, διαγράφουμε τα μηνύματα σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες διαγραφής (δηλαδή, όπως περιγράφεται παραπάνω, μετά τη λήξη των συμβατικών σχέσεων, στο πλαίσιο των απαιτήσεων αρχειοθέτησης κ.λπ.) και διαφορετικά, μόλις μπορεί να υποθέσει αυτό, οποιαδήποτε πληροφορία από τον συνεργάτη επικοινωνίας να έχει απαντήσει, εάν δεν αναμένεται αναφορά σε προηγούμενη συνομιλία και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις διατήρησης.

Κράτηση αναφοράς σε άλλα κανάλια επικοινωνίας: Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για λόγους ασφαλείας σας, διατηρούμε το δικαίωμα να μην απαντάμε σε ερωτήσεις μέσω του Messenger. Αυτό συμβαίνει αν π.χ. Β. Οι εσωτερικές συμβατικές λεπτομέρειες απαιτούν ιδιαίτερη μυστικότητα ή μια απάντηση μέσω messenger δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας παραπέμψουμε σε πιο κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Επικοινωνία και επικοινωνία. Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω email ή ταχυδρομείου).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Zoho SalesIQ: Chatbot και λογισμικό βοήθειας και σχετικές υπηρεσίες. Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/salesiq/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://www.zoho.com/gdpr.html. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF).

21.   Push μηνύματα

Με τη συγκατάθεση των χρηστών, μπορούμε να στείλουμε στους χρήστες τις λεγόμενες «ειδοποιήσεις push». Πρόκειται για μηνύματα που εμφανίζονται στις οθόνες, τις συσκευές ή τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών, ακόμη και όταν η ηλεκτρονική μας υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Για να εγγραφούν για ειδοποιήσεις push, οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή τους τους ζητά να λαμβάνουν ειδοποιήσεις push. Αυτή η διαδικασία συναίνεσης τεκμηριώνεται και αποθηκεύεται. Η αποθήκευση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί εάν οι χρήστες έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις push και να μπορούν να αποδείξουν τη συγκατάθεσή τους. Για τους σκοπούς αυτούς, αποθηκεύεται ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης (το λεγόμενο "κουμπί ώθησης") ή το αναγνωριστικό συσκευής μιας τερματικής συσκευής.

Τα μηνύματα push μπορεί να είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. τεχνικές και οργανωτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας) και αποστέλλονται διαφορετικά με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα παρακάτω. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη λήψη των ειδοποιήσεων push ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων των αντίστοιχων προγραμμάτων περιήγησης ή συσκευών τους.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Στοιχεία σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη).
 • Άτομα που επηρεάζονται: συνεργάτης επικοινωνίας· Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. Μέτρηση προσέγγισης χρηστών (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν). Επικοινωνία και επικοινωνία. Παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies). Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ). παρακολούθηση κλικ. σχηματισμός ομάδας στόχου· Δοκιμή A/B. Σχόλια (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Heatmaps (κινήσεις του ποντικιού από χρήστες που συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα). Έρευνες και ερωτηματολόγια (π.χ. έρευνες με επιλογές εισαγωγής, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)· Εμπορία. Προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR). Εκπλήρωση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Ανάλυση και μέτρηση επιτυχίας: Αξιολογούμε στατιστικά τα μηνύματα push και επομένως μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν και πότε εμφανίστηκαν και κάναμε κλικ στα μηνύματα push. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των μηνυμάτων ώθησης με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάκτησής τους ή τους χρόνους ανάκτησης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό του αν ανοίγουν τα μηνύματα push, πότε ανοίγουν και εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο ή τα κουμπιά τους. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εκχωρηθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες μηνυμάτων push. Ωστόσο, δεν είναι ούτε πρόθεσή μας ούτε, εάν χρησιμοποιείται, του παρόχου υπηρεσίας ειδοποιήσεων push να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες χρήσης των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε τα μηνύματα push σε αυτούς ή να στείλουμε διαφορετικά μηνύματα push σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

  Η αξιολόγηση των μηνυμάτων push και η μέτρηση της επιτυχίας βασίζονται στη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, η οποία προκύπτει με τη συγκατάθεση για λήψη των μηνυμάτων push. Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην ανάλυση και τη μέτρηση απόδοσης με την κατάργηση της εγγραφής τους από τις ειδοποιήσεις push. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η χωριστή ανάκληση της ανάλυσης και της μέτρησης της απόδοσης.
  Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR).
 • ZOHO PageSense: Βελτιστοποίηση και εξατομίκευση περιεχομένου και προσφορών (λειτουργίες: μέτρηση χρήσης ιστότοπου, δημιουργία προφίλ χρηστών, δημιουργία χαρτών θερμότητας και ανάλυση φόρμας, δοκιμές A/B και έρευνες). Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/pagesense/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Επιπλέον πληροφορίες: https://www.zoho.com/pagesense/gdpr.html.

22.   Βιντεοδιασκέψεις, διαδικτυακές συναντήσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και κοινή χρήση οθόνης

Χρησιμοποιούμε πλατφόρμες και εφαρμογές από άλλους παρόχους (εφεξής «πλατφόρμες συνεδρίων») για τους σκοπούς της διεξαγωγής διασκέψεων βίντεο και ήχου, διαδικτυακών σεμιναρίων και άλλων τύπων συναντήσεων βίντεο και ήχου (εφεξής συλλογικά «συνέδρια»). Κατά την επιλογή των πλατφορμών συνεδρίων και των υπηρεσιών τους, τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από πλατφόρμες συνεδρίων: Στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ένα συνέδριο, οι πλατφόρμες του συνεδρίου επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Το εύρος της επεξεργασίας εξαρτάται, αφενός, από το ποια δεδομένα απαιτούνται ως μέρος μιας συγκεκριμένης διάσκεψης (π.χ. παροχή δεδομένων πρόσβασης ή πραγματικά ονόματα) και ποιες προαιρετικές πληροφορίες παρέχονται από τους συμμετέχοντες. Εκτός από την επεξεργασία για τη διεξαγωγή της διάσκεψης, τα δεδομένα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις πλατφόρμες του συνεδρίου για λόγους ασφαλείας ή βελτιστοποίησης υπηρεσιών. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου), δεδομένα πρόσβασης (κωδικοί πρόσβασης ή κωδικοί πρόσβασης), φωτογραφίες προφίλ, πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση/λειτουργία, τη διεύθυνση IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο , πληροφορίες σχετικά με τις τελικές συσκευές των συμμετεχόντων, το λειτουργικό τους σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και τις τεχνικές και γλωσσικές ρυθμίσεις του, πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των διαδικασιών επικοινωνίας, δ. H. Εγγραφές σε συνομιλίες καθώς και δεδομένα ήχου και βίντεο, καθώς και χρήση άλλων διαθέσιμων λειτουργιών (π.χ. έρευνες). Το περιεχόμενο των επικοινωνιών είναι κρυπτογραφημένο στον βαθμό που παρέχεται τεχνικά από τον πάροχο του συνεδρίου. Εάν οι συμμετέχοντες είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες στις πλατφόρμες του συνεδρίου, τότε περαιτέρω δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συμφωνία με τον αντίστοιχο πάροχο συνεδρίων.

Καταγραφή και καταγραφές: Εάν καταγράφονται καταχωρίσεις κειμένου, αποτελέσματα συμμετοχής (π.χ. από έρευνες) καθώς και εγγραφές βίντεο ή ήχου, αυτό θα κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες με διαφάνεια και θα τους ζητηθεί η συναίνεσή τους εάν είναι απαραίτητο.

Μέτρα προστασίας δεδομένων των συμμετεχόντων: Σημειώστε τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τις πλατφόρμες συνεδρίων στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων τους και επιλέξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που είναι βέλτιστες για εσάς στις ρυθμίσεις των πλατφορμών συνεδρίων. Διασφαλίστε επίσης προστασία δεδομένων και απορρήτου στο παρασκήνιο της εγγραφής σας κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης (π.χ. ενημερώνοντας τους συγκατοίκους, κλειδώνοντας τις πόρτες και χρησιμοποιώντας, όπου είναι τεχνικά εφικτό, τη λειτουργία για την απόκρυψη του φόντου). Οι σύνδεσμοι προς τις αίθουσες συνεδριάσεων και τα δεδομένα πρόσβασης δεν επιτρέπεται να διαβιβάζονται σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν, εκτός από τις πλατφόρμες συνεδρίων, επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα χρηστών και ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των πλατφορμών συνεδρίων ή ορισμένων λειτουργιών (π.χ. συγκατάθεση για εγγραφή συνεδρίων), η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εξής συγκατάθεση. Επιπλέον, η επεξεργασία μας μπορεί να είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. σε λίστες συμμετεχόντων, σε περίπτωση επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των συζητήσεων κ.λπ.). Επιπλέον, τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία με τους συνεργάτες επικοινωνίας μας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: συνεργάτης επικοινωνίας· Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών). Άνθρωποι που απεικονίζονται.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Επικοινωνία και επικοινωνία. Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Ανίπταμαι διαγωνίως: λογισμικό συνεδριάσεων και επικοινωνιών. Πάροχος υπηρεσιών: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://zoom.us; Προστασία δεδομένων: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html (αναφέρεται ως Global DPA). Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html (Αναφέρεται ως Global DPA)).

23.   Περιεχόμενο ήχου

Χρησιμοποιούμε προσφορές φιλοξενίας και ανάλυσης από παρόχους υπηρεσιών για να προσφέρουμε το ηχητικό μας περιεχόμενο για ακρόαση ή λήψη και για να λάβουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση του περιεχομένου ήχου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Μέτρηση προσέγγισης χρηστών (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν). Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ). Προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη). Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Spotify: Spotify – φιλοξενία μουσικής και widget. Πάροχος υπηρεσιών: Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Στοκχόλμη, Σουηδία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.spotify.com/de. Προστασία δεδομένων: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

24.   Υπηρεσίες cloud

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες λογισμικού που είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου και εκτελούνται στους διακομιστές των παρόχων τους (οι λεγόμενες «υπηρεσίες cloud», που αναφέρονται επίσης ως «λογισμικό ως υπηρεσία») για την αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου (π.χ. αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων, ανταλλαγή εγγράφων, περιεχομένου και πληροφοριών με συγκεκριμένους αποδέκτες ή δημοσίευση περιεχομένου και πληροφοριών).

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν στους διακομιστές των παρόχων, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας μαζί μας ή υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία από εμάς, όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κύρια δεδομένα χρήστη και στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα για διαδικασίες, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud επεξεργάζονται επίσης δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν για λόγους ασφαλείας και βελτιστοποίησης υπηρεσιών.

Εάν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες cloud για να παρέχουμε φόρμες ή άλλα έγγραφα και περιεχόμενο σε άλλους χρήστες ή ιστοτόπους προσβάσιμους στο κοινό, οι πάροχοι ενδέχεται να ορίσουν cookies στις συσκευές των χρηστών για σκοπούς ανάλυσης ιστού ή για να θυμούνται τις ρυθμίσεις του χρήστη (π.χ. στην περίπτωση Έλεγχος πολυμέσων) για να θυμάστε και να αποθηκεύσετε.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Οι πελάτες; Εργαζόμενοι (π.χ. υπάλληλοι, αιτούντες, πρώην υπάλληλοι)· Ενδιαφερόμενα άτομα. συνεργάτης επικοινωνίας· Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες· Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).). Επικοινωνία και επικοινωνία.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Zoho WorkDrive: υπηρεσία αποθήκευσης cloud. Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/workdrive/. Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de.
 • Μεταφέρουμε: Μεταφορά αρχείων μέσω Διαδικτύου. Πάροχος υπηρεσιών: WeTransfer BV, Oostelijke Handelskade 751, Άμστερνταμ, 1019 BW, Ολλανδία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://wetransfer.com. Προστασία δεδομένων: https://wetransfer.com/legal/privacy.

25.   Ενημερωτικά δελτία και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις

Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, email και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (εφεξής «ενημερωτικό δελτίο») μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή τη νόμιμη άδεια. Εάν τα περιεχόμενα περιγράφονται συγκεκριμένα κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, είναι καθοριστικά για τη συναίνεση του χρήστη. Τα ενημερωτικά δελτία μας περιέχουν επίσης πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και εμάς.

Για να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία μας, αρκεί γενικά να δώσετε τη διεύθυνση email σας. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ένα όνομα, ώστε να μπορείτε να απευθυνθείτε προσωπικά στο ενημερωτικό δελτίο ή άλλες πληροφορίες εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου.

Διπλή διαδικασία συμμετοχής: Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο γενικά πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή θα λάβετε ένα email που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να συνδεθεί με τη διεύθυνση email κάποιου άλλου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται για να είναι δυνατή η παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση των χρόνων εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και της διεύθυνσης IP. Οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα από τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής καταγράφονται επίσης.

Διαγραφή και περιορισμός επεξεργασίας:  Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις μη εγγεγραμμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έως και τρία χρόνια βάσει των έννομων συμφερόντων μας προτού τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η συγκατάθεση έχει δοθεί προηγουμένως. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Μεμονωμένο αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης. Σε περίπτωση υποχρεώσεων για μόνιμη τήρηση αντιφάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση email σε μια μαύρη λίστα (τη λεγόμενη «λίστα αποκλεισμού») αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την ορθή εκτέλεσή της. Εάν αναθέσουμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών την αποστολή email, αυτό βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για ένα αποτελεσματικό και ασφαλές σύστημα αποστολής.

Περιεχόμενα:

Πληροφορίες για εμάς, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις προσφορές μας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Στοιχεία σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη).
 • Άτομα που επηρεάζονται: συνεργάτης επικοινωνίας· Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών). Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι.
 • Σκοποί επεξεργασίας: άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω email ή ταχυδρομείου)· Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες· Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).
 • Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο ανά πάσα στιγμή, π.χ. .H. Ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας ή αντιταχθείτε σε περαιτέρω παραλαβή. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο είτε στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω, κατά προτίμηση email.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Μέτρηση ποσοστών ανοίγματος και κλικ: Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν το λεγόμενο «web beacon», δηλ. δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel που ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή, εάν χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή του. Ως μέρος αυτής της ανάκτησης, αρχικά συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και τη διεύθυνση IP και την ώρα ανάκτησης.

  Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τεχνικά το ενημερωτικό μας δελτίο με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσης τους με βάση τις τοποθεσίες πρόσβασής τους (που μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό του αν ανοίγουν τα ενημερωτικά δελτία, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους γίνεται κλικ. Αυτές οι πληροφορίες εκχωρούνται στους μεμονωμένους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων και αποθηκεύονται στα προφίλ τους μέχρι να διαγραφούν. Οι αξιολογήσεις μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

  Η μέτρηση των ποσοστών ανοίγματος και των ποσοστών κλικ καθώς και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέτρησης στα προφίλ των χρηστών και η περαιτέρω επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεση των χρηστών.

  Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η ξεχωριστή ανάκληση της μέτρησης επιτυχίας· σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ακυρωθεί ολόκληρη η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο ή να αντιταχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αποθηκευμένες πληροφορίες προφίλ θα διαγραφούν.
  Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR).
 • Απαιτήσεις για τη χρήση δωρεάν υπηρεσιών: Η συναίνεση στην αποστολή αλληλογραφίας μπορεί να εξαρτηθεί από τη χρήση δωρεάν υπηρεσιών (π.χ. πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συμμετοχή σε ορισμένες προωθητικές ενέργειες). Εάν οι χρήστες επιθυμούν να επωφεληθούν από τη δωρεάν υπηρεσία χωρίς να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο, σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Καμπάνιες Zoho: υπηρεσίες παράδοσης email και παράδοσης email και αυτοματισμού· Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/campaigns/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_eu.pdf).
 • Ζώδιο Zoho: Ψηφιακές υπογραφές και διαδικασίες υπογραφής εγγράφων. Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/sign/. Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de.
 • Zoho Mail: Φιλοξενία email (παροχή χωρητικότητας διακομιστή και υπολογιστή για αποστολή και λήψη email με κατάλληλες λειτουργίες ασφαλείας (φίλτρα κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και ιών). Πάροχος υπηρεσιών: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Ντίσελντορφ, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.zoho.com/de/mail/; Προστασία δεδομένων: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Επιπλέον πληροφορίες: https://www.zoho.com/gdpr.html.

26.   Διαφημιστική επικοινωνία μέσω email, ταχυδρομείου, φαξ ή τηλεφώνου

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαφημιστικής επικοινωνίας μέσω διαφόρων καναλιών, όπως: Β. E-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομείο ή φαξ, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Οι παραλήπτες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή ή να αντιταχθούν στη διαφημιστική επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.

Μετά την ανάκληση ή την ένσταση, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που απαιτούνται για την απόδειξη προηγούμενης εξουσιοδότησης για επικοινωνία ή αποστολή μαζί σας έως και τρία χρόνια μετά το τέλος του έτους ανάκλησης ή ένστασης με βάση τα έννομα συμφέροντά μας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Με βάση το έννομο συμφέρον για μόνιμη παρακολούθηση της ανάκλησης ή της αντίρρησης του χρήστη, αποθηκεύουμε επίσης τα απαραίτητα δεδομένα για την αποφυγή ανανέωσης της επαφής (π.χ. ανάλογα με το κανάλι επικοινωνίας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα).

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)· Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνα).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω email ή ταχυδρομείου).
 • Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR). Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

27.   Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ, που μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, το μάρκετινγκ διαφημιστικού χώρου ή την παρουσίαση διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου (συλλογικά αναφερόμενο ως «περιεχόμενο») με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και τη μέτρηση των αποτελεσματικότητα.

Για τους σκοπούς αυτούς, δημιουργούνται και αποθηκεύονται τα λεγόμενα προφίλ χρήστη σε ένα αρχείο (το λεγόμενο «cookie») ή χρησιμοποιούνται παρόμοιες διαδικασίες για την αποθήκευση των πληροφοριών χρήστη που σχετίζονται με την εμφάνιση του προαναφερθέντος περιεχομένου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν π.χ. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο που προβλήθηκε, ιστότοπους που επισκέφθηκαν, δίκτυα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, αλλά και συνεργάτες επικοινωνίας και τεχνικές πληροφορίες όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους χρήσης και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία.

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε διαθέσιμες διαδικασίες κάλυψης IP (δηλαδή ψευδωνυμοποίηση με συντόμευση της διεύθυνσης IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, ως μέρος της διαδικασίας διαδικτυακού μάρκετινγκ, δεν αποθηκεύονται σαφή δεδομένα χρήστη (όπως διευθύνσεις email ή ονόματα), αλλά μάλλον ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς και οι πάροχοι διαδικτυακών διαδικασιών μάρκετινγκ δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα προφίλ τους.

Οι πληροφορίες στα προφίλ συνήθως αποθηκεύονται σε cookies ή χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους. Αυτά τα cookies μπορούν αργότερα γενικά να διαβαστούν σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ, να αναλυθούν για σκοπούς εμφάνισης περιεχομένου και να συμπληρωθούν με περαιτέρω δεδομένα και να αποθηκευτούν στον διακομιστή του παρόχου της διαδικτυακής διαδικασίας μάρκετινγκ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να εκχωρηθούν καθαρά δεδομένα στα προφίλ. Αυτό συμβαίνει αν οι χρήστες π.χ. B. είναι μέλη ενός κοινωνικού δικτύου του οποίου τις διαδικασίες διαδικτυακού μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε και το δίκτυο συνδέει τα προφίλ των χρηστών με τις προαναφερθείσες πληροφορίες. Σας ζητάμε να σημειώσετε ότι οι χρήστες έχουν επιπλέον συμφωνίες με τους παρόχους, π.χ. Β. μέσω συγκατάθεσης ως μέρος της εγγραφής.

Γενικά λαμβάνουμε πρόσβαση μόνο σε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία των διαφημίσεών μας. Ωστόσο, ως μέρος των λεγόμενων μετρήσεων μετατροπής, μπορούμε να ελέγξουμε ποιες από τις διαδικασίες διαδικτυακού μάρκετινγκ έχουν οδηγήσει σε μια λεγόμενη μετατροπή, δηλ. hz, για παράδειγμα, για να συνάψετε σύμβαση μαζί μας. Η μέτρηση μετατροπών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάλυση της επιτυχίας των μέτρων μάρκετινγκ.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σας ζητάμε να υποθέσετε ότι τα cookies που χρησιμοποιούνται θα αποθηκευτούν για μια περίοδο δύο ετών.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ενός ατόμου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Μέτρηση προσέγγισης χρηστών (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν). Παρακολούθηση (π.χ. προφίλ ενδιαφέροντος/συμπεριφοράς, χρήση cookies). Εμπορία; Προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη). Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. επαναληπτικό μάρκετινγκ· Μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ). σχηματισμός ομάδας στόχου· Μέτρα ασφαλείας. Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).).
 • Μέτρα ασφαλείας: Απόκρυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP).
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR). Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR).
 • Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): Αναφερόμαστε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων και στις επιλογές αντιρρήσεων που καθορίζονται για τους παρόχους (το λεγόμενο «opt-out»). Εάν δεν παρέχεται ρητή επιλογή εξαίρεσης, έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες της διαδικτυακής μας προσφοράς. Επομένως, συνιστούμε επίσης τις ακόλουθες επιλογές εξαίρεσης, οι οποίες προσφέρονται συνοπτικά για τις αντίστοιχες περιοχές:

  α) Ευρώπη: https://www.youronlinechoices.eu
  β) Καναδάς: https://www.youradchoices.ca/choices.
  γ) ΗΠΑ: https://www.aboutads.info/choices.
  δ) Διαεδαφική: https://optout.aboutads.info.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Pixelmate: διαχείριση συναίνεσης cookie· Δικτυακός τόπος: https://wp-dsgvo-plugin.com/. Επιπλέον πληροφορίες: Ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη, γλώσσα καθώς και τύποι συναίνεσης και ο χρόνος υποβολής τους αποθηκεύονται στον διακομιστή και στο cookie στη συσκευή του χρήστη.
 • Google Analytics 4: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς με βάση έναν ψευδώνυμο αριθμό αναγνώρισης χρήστη. Αυτός ο αριθμός αναγνώρισης δεν περιέχει μοναδικά δεδομένα, όπως ονόματα ή διευθύνσεις email. Χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση πληροφοριών ανάλυσης σε μια συσκευή προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποιο περιεχόμενο έχουν πρόσβαση οι χρήστες σε μία ή διαφορετικές διαδικασίες χρήσης, ποιους όρους αναζήτησης έχουν χρησιμοποιήσει, σε ποιους έχουν πρόσβαση ξανά ή ποιοι έχουν αλληλεπιδράσει με την ηλεκτρονική μας προσφορά. Ο χρόνος χρήσης και η διάρκειά του αποθηκεύονται επίσης, όπως και οι πηγές των χρηστών που αναφέρονται στην ηλεκτρονική μας προσφορά και στις τεχνικές πτυχές των συσκευών και των προγραμμάτων περιήγησής τους. Τα ψευδώνυμα προφίλ χρηστών δημιουργούνται με πληροφορίες από τη χρήση διαφόρων συσκευών, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Το Google Analytics δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει μεμονωμένες διευθύνσεις IP για χρήστες της ΕΕ. Ωστόσο, το Analytics παρέχει ακατέργαστα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας αντλώντας τα ακόλουθα μεταδεδομένα από διευθύνσεις IP: πόλη (και το προκύπτον γεωγραφικό πλάτος και μήκος της πόλης), ήπειρος, χώρα, περιοχή, υποήπειρος (και αντίστοιχοι που βασίζονται σε αναγνωριστικά). Για την κυκλοφορία δεδομένων ΕΕ, τα δεδομένα διεύθυνσης IP χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτήν την εξαγωγή δεδομένων γεωγραφικής θέσης πριν διαγραφούν αμέσως. Δεν έχουν καταγραφεί, δεν είναι προσβάσιμα και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Όταν το Google Analytics συλλέγει μετρήσεις, όλα τα ερωτήματα IP εκτελούνται σε διακομιστές που βασίζονται στην ΕΕ πριν μεταβιβαστεί η επισκεψιμότητα στους διακομιστές του Analytics για επεξεργασία. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://business.safety.google/adsprocessorterms); Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): Προσθήκη εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated. Επιπλέον πληροφορίες: https://business.safety.google/adsservices/ (Τύποι επεξεργασίας και επεξεργασίας δεδομένων).
 • Google Search Ads 360: Πλατφόρμα διαχείρισης αναζήτησης που επιτρέπει σε εταιρείες και διαφημιστές να διαχειρίζονται και να στοχεύουν καμπάνιες μάρκετινγκ αναζήτησης σε διαφορετικές μηχανές αναζήτησης και κανάλια μέσων. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/search-ads-360/; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών:  https://business.safety.google/adsprocessorterms; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Επιπλέον πληροφορίες: https://business.safety.google/adsservices/ (Τύποι επεξεργασίας και επεξεργασίας δεδομένων).
 • Διαχειριστής ετικετών Google: Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τις λεγόμενες ετικέτες ιστότοπου μέσω μιας διεπαφής και έτσι να ενσωματώσουμε άλλες υπηρεσίες στην ηλεκτρονική μας προσφορά (ανατρέξτε σε περισσότερες πληροφορίες σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων). Επομένως, χρησιμοποιείται ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών (που υλοποιεί τις ετικέτες), για παράδειγμα: Για παράδειγμα, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη προφίλ χρηστών ή έχουν αποθηκευτεί cookies. Η Google μαθαίνει μόνο τη διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαχειριστή ετικετών Google. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών:
  https://business.safety.google/adsprocessorterms. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://business.safety.google/adsprocessorterms).
 • Jetpack (Στατιστικά WordPress): Το Jetpack προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης για λογισμικό WordPress. Πάροχος υπηρεσιών: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland; Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα α) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://automattic.com; Προστασία δεδομένων: https://automattic.com/privacy. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF).
 • Jetpack CDN: Content Delivery Network (CDN) – υπηρεσία με την οποία το περιεχόμενο μιας διαδικτυακής προσφοράς, ιδίως μεγάλα αρχεία πολυμέσων, όπως γραφικά ή σενάρια προγραμμάτων, μπορεί να παραδοθεί πιο γρήγορα και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τοπικά διανεμημένους διακομιστές συνδεδεμένους μέσω Διαδικτύου. Πάροχος υπηρεσιών: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://de.jetpack.com/features/design/content-delivery-network/. Προστασία δεδομένων: https://automattic.com/de/privacy/.
 • Google Ads και μέτρηση μετατροπών: Πρακτικές διαδικτυακού μάρκετινγκ με σκοπό την τοποθέτηση περιεχομένου και διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστότοπους κ.λπ.), ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που έχουν υποτιθέμενο ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις . Επιπλέον, μετράμε τη μετατροπή των διαφημίσεων, π.χ. H. εάν οι χρήστες τα εκμεταλλεύτηκαν ως ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τις διαφημίσεις και να χρησιμοποιήσουν τις διαφημιζόμενες προσφορές (τη λεγόμενη μετατροπή). Ωστόσο, λαμβάνουμε μόνο ανώνυμες πληροφορίες και καμία προσωπική πληροφορία για μεμονωμένους χρήστες. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ)· Δικτυακός τόπος: https://marketingplatform.google.com; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF). Επιπλέον πληροφορίες: Τύποι επεξεργασίας και επεξεργασίας δεδομένων: https://business.safety.google/adsservices/. Όροι επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και τυπικές συμβατικές ρήτρες για διαβιβάσεις δεδομένων από τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Διαφήμιση της Microsoft: Πρακτικές διαδικτυακού μάρκετινγκ με σκοπό την τοποθέτηση περιεχομένου και διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστότοπους κ.λπ.), ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που έχουν υποτιθέμενο ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις . Επιπλέον, μετράμε τη μετατροπή των διαφημίσεων, π.χ. H. εάν οι χρήστες τα εκμεταλλεύτηκαν ως ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τις διαφημίσεις και να χρησιμοποιήσουν τις διαφημιζόμενες προσφορές (τη λεγόμενη μετατροπή). Ωστόσο, λαμβάνουμε μόνο ανώνυμες πληροφορίες και καμία προσωπική πληροφορία για μεμονωμένους χρήστες. Πάροχος υπηρεσιών: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland; Νομική βάση: Συναίνεση (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ), έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ)· Δικτυακός τόπος: https://about.ads.microsoft.com/; Προστασία δεδομένων: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF). Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/. Επιπλέον πληροφορίες: https://about.ads.microsoft.com/de-de/policies/legal-privacy-and-security.

28.   Κριτικές πελατών και διαδικασία αξιολόγησης

Συμμετέχουμε σε διαδικασίες αξιολόγησης και αξιολόγησης για την αξιολόγηση, τη βελτιστοποίηση και την προώθηση των υπηρεσιών μας. Εάν οι χρήστες μας βαθμολογήσουν μέσω των εμπλεκόμενων πλατφορμών ή διαδικασιών αξιολόγησης ή παρέχουν με άλλο τρόπο σχόλια, ισχύουν επίσης οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ή όροι χρήσης και οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων των παρόχων. Κατά κανόνα, η αξιολόγηση απαιτεί και εγγραφή στον αντίστοιχο πάροχο.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αναθεωρητές έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, διαβιβάζουμε, με τη συγκατάθεση του πελάτη, τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τον πελάτη και την υπηρεσία που χρησιμοποιείται στην αντίστοιχη πλατφόρμα αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένου ονόματος, διεύθυνσης email και αριθμού παραγγελίας ή αριθμού άρθρου ). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επαλήθευση της γνησιότητας του χρήστη.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Οι πελάτες; Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Σχόλια (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Εμπορία.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Γραφικό στοιχείο αξιολόγησης: Περιλαμβάνουμε τα λεγόμενα "γραφικά στοιχεία αξιολόγησης" στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Ένα γραφικό στοιχείο είναι ένα λειτουργικό και περιεχόμενο στοιχείο ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική μας προσφορά που εμφανίζει μεταβλητές πληροφορίες. Μπορεί π.χ. Το B. μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή σφραγίδας ή συγκρίσιμου στοιχείου, που μερικές φορές ονομάζεται επίσης "κονκάρδα". Αν και το αντίστοιχο περιεχόμενο του widget εμφανίζεται στην ηλεκτρονική μας προσφορά, αυτή τη στιγμή ανακτάται από τους διακομιστές του αντίστοιχου παρόχου widget. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εμφανίζεται πάντα το τρέχον περιεχόμενο, ειδικά η τρέχουσα βαθμολογία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση δεδομένων από τον ιστότοπο στον οποίο έχουμε πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής μας προσφοράς στον διακομιστή του παρόχου γραφικών στοιχείων και ο πάροχος γραφικών στοιχείων λαμβάνει ορισμένα τεχνικά δεδομένα (δεδομένα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που είναι απαραίτητα για να είναι το περιεχόμενο του γραφικού στοιχείου μπορεί να αποσταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Επιπλέον, ο πάροχος γραφικών στοιχείων λαμβάνει πληροφορίες ότι οι χρήστες έχουν επισκεφτεί την ηλεκτρονική μας προσφορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα cookie και να χρησιμοποιηθούν από τον πάροχο γραφικών στοιχείων για να αναγνωρίσει ποιες διαδικτυακές προσφορές που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης έχουν επισκεφθεί ο χρήστης. Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε προφίλ χρήστη και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης ή έρευνας αγοράς. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).
 • ProvenExpert: πλατφόρμα αναθεώρησης? Πάροχος υπηρεσιών: Expert Systems AG, Quedlinburger Strasse 1, 10589 Βερολίνο, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.provenexpert.com/de-de/. Προστασία δεδομένων: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

29.   Παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα (social media)

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες στα κοινωνικά δίκτυα και επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρηστών σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να επικοινωνούμε με ενεργούς χρήστες εκεί ή να προσφέρουμε πληροφορίες για εμάς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τους χρήστες επειδή, για παράδειγμα: Β. Η επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολη.

Επιπλέον, τα δεδομένα χρηστών εντός των κοινωνικών δικτύων συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία για έρευνα αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, Β. Τα προφίλ χρήσης μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τη συμπεριφορά χρήσης και τα συνακόλουθα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα προφίλ χρήσης μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα. Β. να τοποθετεί διαφημίσεις εντός και εκτός των δικτύων που κατά τεκμήριο ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα cookies αποθηκεύονται συνήθως στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στα προφίλ χρήσης ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ιδιαίτερα εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και είναι συνδεδεμένοι σε αυτές).

Για λεπτομερή περιγραφή των αντίστοιχων μορφών επεξεργασίας και των επιλογών αντίρρησης (opt-out), αναφερόμαστε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων και στις πληροφορίες που παρέχονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των αντίστοιχων δικτύων.

Στην περίπτωση των αιτημάτων για πληροφορίες και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των θιγόμενων, θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα με τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν απευθείας πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου). Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, πληροφορίες ώρας, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Επικοινωνία και επικοινωνία. Σχόλια (π.χ. συλλογή σχολίων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Εμπορία.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Ινσταγκραμ: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.instagram.com. Προστασία δεδομένων: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Σελίδες στο Facebook: Προφίλ εντός του κοινωνικού δικτύου Facebook – Μαζί με τη Meta Platforms Ireland Limited, είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή (αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασία) δεδομένων από επισκέπτες στη σελίδα μας στο Facebook (η λεγόμενη «σελίδα θαυμαστών»). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου που βλέπουν ή αλληλεπιδρούν οι χρήστες ή τις ενέργειες που κάνουν (δείτε «Πράγματα που κάνετε και παρέχετε εσείς και άλλοι» στην Πολιτική δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες (π.χ. διευθύνσεις IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, δεδομένα cookie, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες συσκευής" στην πολιτική δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy). Όπως περιγράφεται στην Πολιτική δεδομένων του Facebook στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες;» Το Facebook επίσης εξηγεί, συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για να παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης, τις λεγόμενες «Πληροφορίες σελίδας», στους χειριστές ιστοτόπων, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις σελίδες τους και το περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτές. Έχουμε συνάψει ειδική συμφωνία με το Facebook ("Πληροφορίες σχετικά με το Page Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), το οποίο ρυθμίζει συγκεκριμένα ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρεί το Facebook και στα οποία το Facebook έχει συμφωνήσει να εκπληρώσει τα δικαιώματα όσων επηρεάζονται (δηλαδή οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να στέλνουν πληροφορίες ή αιτήματα διαγραφής απευθείας στο Facebook). Τα δικαιώματα των χρηστών (ιδίως για ενημέρωση, διαγραφή, ένσταση και καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή) δεν περιορίζονται από τις συμφωνίες με το Facebook. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις "Πληροφορίες σχετικά με τις Πληροφορίες Σελίδας" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Πάροχος υπηρεσιών: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.facebook.com; Προστασία δεδομένων: https://www.facebook.com/about/privacy; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Επιπλέον πληροφορίες: Συμφωνία για κοινή ευθύνη: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Η κοινή ευθύνη περιορίζεται στη συλλογή και μεταφορά δεδομένων στη Meta Platforms Ireland Limited, μια εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων είναι αποκλειστική ευθύνη της Meta Platforms Ireland Limited, η οποία αφορά ειδικότερα τη διαβίβαση των δεδομένων στη μητρική εταιρεία Meta Platforms, Inc. στις ΗΠΑ (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Meta Platforms Ireland Limited και της Meta η Platforms, Inc. συνήψε τυπικές συμβατικές ρήτρες).
 • LinkedIn: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.linkedin.com; Προστασία δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://legal.linkedin.com/dpa; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://legal.linkedin.com/dpa). Επιλογή αντιρρήσεων (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Χ: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR). Προστασία δεδομένων: https://twitter.com/privacy, (Ρυθμίσεις: https://twitter.com/personalization).
 • Xing: Κοινωνικό δίκτυο; Πάροχος υπηρεσιών: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Αμβούργο, Γερμανία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.xing.de. Προστασία δεδομένων: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

30.   Πρόσθετα και ενσωματωμένες λειτουργίες και περιεχόμενο

Περιλαμβάνουμε λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου στην ηλεκτρονική μας προσφορά που λαμβάνονται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (εφεξής «τρίτοι πάροχοι»). Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γραφικά, βίντεο ή χάρτες πόλεων (εφεξής «περιεχόμενο»).

Η ενσωμάτωση απαιτεί πάντα οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου να επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Επομένως, απαιτείται η διεύθυνση IP για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου ή των λειτουργιών. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο τη διεύθυνση IP για την παράδοση του περιεχομένου. Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες pixel (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι "ετικέτες pixel" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, ιστότοπους παραπομπής, χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας, καθώς και συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης)· Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες).
 • Άτομα που επηρεάζονται: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη. Υποδομή πληροφορικής (λειτουργία και παροχή πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών συσκευών (υπολογιστές, διακομιστές κ.λπ.).).
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 Παρ. 1 Πρόταση 1 Γράμμα στ) GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Βίντεο YouTube: περιεχόμενο βίντεο· Τα βίντεο του YouTube ενσωματώνονται μέσω ενός ειδικού τομέα (που αναγνωρίζεται από το στοιχείο "youtube-nocookie") στη λεγόμενη "εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων", που σημαίνει ότι δεν συλλέγονται cookies στις δραστηριότητες των χρηστών για την εξατομίκευση της αναπαραγωγής βίντεο. Ωστόσο, μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με το βίντεο (π.χ. θυμάται το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής). Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.youtube.com; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF).
 • Γραμματοσειρές Google (προέρχεται από τον διακομιστή Google): Απόκτηση γραμματοσειρών (και συμβόλων) με σκοπό την τεχνικά ασφαλή, χωρίς συντήρηση και αποτελεσματική χρήση γραμματοσειρών και συμβόλων σε σχέση με την επικαιρότητα και τους χρόνους φόρτωσης, την ομοιόμορφη παρουσίασή τους και την εξέταση πιθανών περιορισμών αδειοδότησης. Ο πάροχος γραμματοσειρών ενημερώνεται για τη διεύθυνση IP του χρήστη, ώστε οι γραμματοσειρές να είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Επιπλέον, διαβιβάζονται τεχνικά δεδομένα (ρυθμίσεις γλώσσας, ανάλυση οθόνης, λειτουργικό σύστημα, υλικό που χρησιμοποιείται) που είναι απαραίτητα για την παροχή των γραμματοσειρών ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται και το τεχνικό περιβάλλον. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε έναν διακομιστή του παρόχου γραμματοσειρών στις ΗΠΑ - Όταν επισκέπτεστε την προσφορά μας στο διαδίκτυο, τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών στέλνουν τα αιτήματα HTTP του προγράμματος περιήγησης στο Google Fonts Web API (δηλαδή μια διεπαφή λογισμικού για την ανάκτηση των γραμματοσειρών). Το Google Fonts Web API παρέχει στους χρήστες τα φύλλα στυλ γραμματοσειρών Google Cascading (CSS) και στη συνέχεια τις γραμματοσειρές που καθορίζονται στο CCS. Αυτά τα αιτήματα HTTP περιλαμβάνουν (1) τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιεί ο αντίστοιχος χρήστης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, (2) τη διεύθυνση URL που ζητήθηκε στον διακομιστή Google και (3) τις κεφαλίδες HTTP, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα χρήστη, που περιγράφει το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα εκδόσεις των επισκεπτών του ιστότοπου, καθώς και τη διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα στην οποία θα εμφανίζεται η γραμματοσειρά Google). Οι διευθύνσεις IP δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google και δεν αναλύονται. Το Google Fonts Web API καταγράφει λεπτομέρειες των αιτημάτων HTTP (αιτούμενο URL, παράγοντα χρήστη και διεύθυνση URL παραπομπής). Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη. Η διεύθυνση URL που ζητήθηκε προσδιορίζει τις οικογένειες γραμματοσειρών για τις οποίες ο χρήστης θέλει να φορτώσει γραμματοσειρές. Αυτά τα δεδομένα καταγράφονται έτσι ώστε η Google να μπορεί να καθορίσει πόσο συχνά ζητείται μια συγκεκριμένη οικογένεια γραμματοσειρών. Με το Google Fonts Web API, ο παράγοντας χρήστη πρέπει να προσαρμόσει τη γραμματοσειρά που δημιουργείται για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης. Ο παράγοντας χρήστη καταγράφεται κυρίως για εντοπισμό σφαλμάτων και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών χρήσης που μετρούν τη δημοτικότητα των οικογενειών γραμματοσειρών. Αυτά τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης δημοσιεύονται στη σελίδα Google Fonts Analytics. Τέλος, η διεύθυνση URL παραπομπής καταγράφεται έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συντήρηση παραγωγής και να δημιουργηθεί μια συγκεντρωτική αναφορά για τις κορυφαίες ενσωματώσεις με βάση τον αριθμό των αιτημάτων γραμματοσειράς. Η Google λέει ότι δεν χρησιμοποιεί καμία από τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις γραμματοσειρές Google για τη δημιουργία προφίλ τελικού χρήστη ή την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://fonts.google.com/; Προστασία δεδομένων: https://policies.google.com/privacy; Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF). Επιπλέον πληροφορίες: https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=de.
 • Αργαλειός: ανταλλαγή μηνυμάτων βίντεο, κοινή χρήση οθόνης και εγγραφή. Πάροχος υπηρεσιών: Loom, Inc., 1700 Van Ness, Suite 1015 San Francisco, California 94109, USA; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.loom.com/; Προστασία δεδομένων: https://www.loom.com/privacy-policy; Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://www.loom.com/dpa. Βάση μεταφοράς από τρίτη χώρα:  Τυπικές συμβατικές ρήτρες (https://www.loom.com/dpa).
 • one.com: αποθήκευση cloud, υπηρεσίες υποδομής cloud και λογισμικό εφαρμογών που βασίζεται σε σύννεφο· Πάροχος υπηρεσιών: One.com Group AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö, Σουηδία; Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (Άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) GDPR); Δικτυακός τόπος: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie; Προστασία δεδομένων: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie. Σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie#DATAPROCESSER.
 • LearnDash – σύστημα διαχείρισης μάθησης: Το LearnDash είναι ένα λογισμικό διαχείρισης εκμάθησης WordPress (LMS) που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να παραδίδετε μαθήματα και σεμινάρια. Μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές LMS στην αγορά, προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών και ενσωματώνεται με μια σειρά θεμάτων και προσθηκών WordPress. Πάροχος υπηρεσιών: Θέματα Απορρήτου
  c/o Liquid Web, LLC
  Υπόψη: Διευθυντής Ασφαλείας
  2703 Ena Drive
  Lansing, MI 48917
  ΗΠΑ
  privacy@liquidweb.com ; Δικτυακός τόπος: https://www.learndash.com/. Προστασία δεδομένων: https://www.learndash.com/privacy-policy/.

31.   Εργαλεία διαχείρισης, οργάνωσης και υποστήριξης

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικό από άλλους παρόχους (εφεξής καλούμενοι «τρίτοι πάροχοι») για τους σκοπούς της οργάνωσης, διαχείρισης, σχεδιασμού και παροχής των υπηρεσιών μας. Κατά την επιλογή τρίτων παρόχων και των υπηρεσιών τους, τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται σε διακομιστές τρίτων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει διάφορα δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κύρια δεδομένα χρήστη και στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα για διαδικασίες, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους.

Εάν οι χρήστες παραπέμπονται σε τρίτους παρόχους ή στο λογισμικό ή τις πλατφόρμες τους ως μέρος επικοινωνίας, επιχειρηματικής ή άλλης σχέσης μαζί μας, οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα για λόγους ασφαλείας, βελτιστοποίησης υπηρεσιών ή μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να τηρείτε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε διαδικτυακές φόρμες). Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης). Μεταδεδομένα, επικοινωνία και διαδικαστικά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP, ώρες, αριθμοί αναγνώρισης, κατάσταση συναίνεσης).
 • Άτομα που επηρεάζονται: συνεργάτης επικοινωνίας· Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπου, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες.

32.   Αλλαγές και ενημερώσεις στη δήλωση προστασίας δεδομένων

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας. Θα προσαρμόσουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καταστήσουν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτήσουν τη συνεργασία σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη μεμονωμένη ειδοποίηση.

Εάν παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας για εταιρείες και οργανισμούς σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, σημειώστε ότι οι διευθύνσεις ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και σας ζητήσουμε να ελέγξετε τις πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

elΕλληνικά