Προστασία δεδομένων

1. Απόρρητο με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες σημειώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας που παρατίθεται σε αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα "Ειδοποίηση για τον αρμόδιο φορέα" σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα κοινοποιείτε. Αυτό μπορεί να είναι z. Β. είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σε τι χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Φιλοξενία

όλων συμπεριλαμβανομένων

Φιλοξενούμε τον ιστότοπό μας στο All-Incl. Ο πάροχος είναι η ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, ιδιοκτήτης René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (εφεξής All-Incl). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων All-Incl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Η χρήση του all-inclusive βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον ο ιστότοπός μας να εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

3. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

μυστικότητα

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλεχθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση για τον αρμόδιο φορέα

Το αρμόδιο όργανο για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Jennifer Ziegler - Πρακτική εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων
Τζένιφερ Ζίγκλερ
Kösters Kamp 11
31840 Hessian Oldendorf

Τηλέφωνο: +491787135701
Email: datenschutz@praxistrainings-lms.de

Το αρμόδιο όργανο είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή μαζί με άλλα, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Εάν υποβάλετε νόμιμο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου). Στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις πάψουν να υφίστανται αυτοί οι λόγοι.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR ή Άρθρο 9 Παράγραφος 2 Επιστολή GDPR, εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 Παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση ρητής συναίνεσης για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookie ή πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή σας (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στην Ενότητα 25 (1) TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν απαιτείται να εκπληρώσουν νομική υποχρέωση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με βάση το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Οι ακόλουθες παράγραφοι αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων παρέχουν πληροφορίες για τις σχετικές νομικές βάσεις σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Σημείωση σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ ή άλλες τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλή βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας χωρίς εσείς ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) θα επεξεργάζονται, θα αξιολογούν και θα αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντίρρησης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ. 6 ABS. 1 LIT. Ε Ή ΣΤΟ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΛΗΣΗ 211).

ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΤΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 (2) GDPR).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, οι θιγόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή κατά την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδονται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εάν ζητήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν, μετά τη σύναψη μιας σύμβασης βάσει προμήθειας, υπάρχει υποχρέωση να μας στείλετε τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. αριθμός λογαριασμού για εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης), αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Οι συναλλαγές πληρωμής με τα συνήθη μέσα πληρωμής (Visa/MasterCard, πάγια εντολή) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, τα δεδομένα πληρωμής που διαβιβάζετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το ελέγξουμε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνέβη/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί για τη διαγραφή.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντί να διαγραφούν.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) GDPR, τα συμφέροντά σας και τα δικά μας πρέπει να σταθμιστούν. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικό δημόσιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Αντιρρήσεις σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δια του παρόντος αντιτιθέμεθα στη χρήση δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται ως μέρος της υποχρέωσης αποτύπωσης για αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές του ιστότοπου διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αποστολής ανεπιθύμητων διαφημίσεων, όπως ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

μπισκότα

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική συσκευή σας. Αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στην τελική συσκευή σας όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων εταιρειών (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την προβολή διαφημίσεων.

Cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που θέλετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού ιστού) (απαραίτητα cookies). αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 (1) (στ) GDPR, εκτός εάν προσδιορίζεται άλλη νομική βάση. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των απαραίτητων cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν ζητήθηκε συναίνεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παρ. 1 TTDSG). η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συναίνεση με το ConsentManager

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης του ConsentManager για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στην τελική συσκευή σας ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση αυτής της δήλωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Σουηδία, ιστότοπος: https://www.consentmanager.de (εφεξής «Διαχειριστής συναίνεσης»).

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές ConsentManager προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεσή σας και άλλες εξηγήσεις για τη χρήση των cookies. Στη συνέχεια, το ConsentManager αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορέσει να εκχωρήσει τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ή να την ανακαλέσει. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε μόνοι σας το cookie παρόχου του διαχειριστή συναίνεσης ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές απαιτήσεις διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Το ConsentManager χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

Συναίνεση με ειδοποίηση και συμμόρφωση για τα cookie

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την Τεχνολογία συναίνεσης για Cookie Notice & Compliance for GDPR για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στην τελική συσκευή σας ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Η ειδοποίηση και η συμμόρφωση για τα cookie για το GDPR εγκαθίστανται τοπικά στους διακομιστές μας, επομένως δεν υπάρχει σύνδεση με διακομιστές τρίτων. Η ειδοποίηση για τα cookie και η συμμόρφωση για τον GDPR αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορέσει να εκχωρήσει τη δεδομένη συγκατάθεση ή την ανάκλησή της σε εσάς. Το cookie παραμένει ενεργό για 1 μήνα. Διαφορετικά, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε μόνοι σας το cookie συναίνεσης ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές απαιτήσεις διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η ειδοποίηση για τα cookie και η συμμόρφωση για το GDPR χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα αιτήματος διακομιστή
  • διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του χωρίς τεχνικά σφάλματα - τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται για το σκοπό αυτό.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για την επεξεργασία του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο α ΓΚΠΔ) αν αυτό ερωτήθηκε? η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Ερώτηση μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ, το ερώτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, ερώτημα) θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο α ΓΚΠΔ) αν αυτό ερωτήθηκε? η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στείλατε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Zoho CRM

Χρησιμοποιούμε Zoho CRM σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, Οικόπεδο Αρ. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Ινδία (εφεξής «Zoho CRM»).

Το Zoho CRM μας δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να διαχειριζόμαστε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες καθώς και τις επαφές με τους πελάτες και να οργανώνουμε διαδικασίες πωλήσεων και επικοινωνίας. Η χρήση του συστήματος CRM μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους πελάτες μας. Τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται στους διακομιστές του Zoho CRM. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του Zoho CRM είναι εδώ: https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-features.html.

Το Zoho CRM χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη διαχείριση πελατών και την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους πελάτες. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην πολιτική απορρήτου του Zoho CRM: https://www.zoho.com/privacy.html και https://www.zoho.com/gdpr.html.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που εισάγονται για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά θα αρνηθούμε την εγγραφή.

Για σημαντικές αλλαγές, όπως το εύρος της προσφοράς ή οι τεχνικά απαραίτητες αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης χρήστη που έχει δημιουργηθεί με την εγγραφή και, εάν είναι απαραίτητο, για την έναρξη περαιτέρω συμβάσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκευτούν από εμάς όσο είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

λειτουργία σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη λειτουργία σχολίων σε αυτήν τη σελίδα, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με την ώρα δημιουργίας του σχολίου, τη διεύθυνση e-mail σας και, εάν δεν δημοσιεύετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

Διάρκεια αποθήκευσης των σχολίων

Τα σχόλια και τα σχετικά δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν σε αυτόν τον ιστότοπο έως ότου διαγραφεί πλήρως το περιεχόμενο που σχολιάζεται ή τα σχόλια πρέπει να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).

νομική βάση

Τα σχόλια αποθηκεύονται με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα άτυπο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

ProvenExpert

Έχουμε συμπεριλάβει σφραγίδες αξιολόγησης ProvenExpert σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Η σφραγίδα ProvenExpert μας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζουμε κριτικές πελατών που υποβάλλονται στην ProvenExpert σχετικά με την εταιρεία μας σε μια σφραγίδα στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με το ProvenExpert, έτσι ώστε το ProvenExpert να μπορεί να διαπιστώσει ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, το ProvenExpert καταγράφει τις ρυθμίσεις γλώσσας σας για να εμφανίσει τη σφραγίδα στην επιλεγμένη εθνική γλώσσα.

Το ProvenExpert χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την πιο κατανοητή παρουσίαση των κριτικών πελατών. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Social Media

Προσθήκες Facebook (κουμπί Like & Share)

Σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενσωματωμένα πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Σύμφωνα με το Facebook, ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Μου αρέσει" ("Μου αρέσει") σε αυτόν τον ιστότοπο. Μια επισκόπηση των προσθηκών Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook μέσω της προσθήκης. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει" στο Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εάν δεν θέλετε το Facebook να μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook.

Τα πρόσθετα του Facebook χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας και προωθούνται στο Facebook χρησιμοποιώντας το εργαλείο που περιγράφεται εδώ, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται στη συλλογή των δεδομένων και στη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την έκδοση πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 και https://www.facebook.com/policy.php.

Πρόσθετο Twitter

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι δυνατότητες προσφέρονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το Twitter. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/de/privacy.

Το πρόσθετο Twitter χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού κάτω https://twitter.com/account/settings αλλαγή.

Πρόσθετο Instagram

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από τη Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τον τρόπο χρήσης τους από το Instagram.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook ή το Instagram, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτά τα δεδομένα επεξεργασία (άρθρ. 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται στη συλλογή των δεδομένων και στη διαβίβασή τους στο Facebook ή το Instagram. Η επεξεργασία από το Facebook ή το Instagram μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την έκδοση πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook ή Instagram και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων Facebook και Instagram. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Facebook ή στο Instagram απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Πρόσθετο LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχει λειτουργίες LinkedIn, δημιουργείται μια σύνδεση με διακομιστές LinkedIn. Το LinkedIn θα ενημερωθεί ότι επισκεφτήκατε αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προτείνετε" του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να αναθέσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς και τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το LinkedIn.

Το πρόσθετο LinkedIn χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Πρόσθετο XING

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που καλείται μια από τις σελίδες μας που περιέχει συναρτήσεις XING, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές XING. Από όσο γνωρίζουμε, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ή αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων και το κουμπί XING Share μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Εργαλεία Ανάλυσης και Διαφήμιση

Διαχειριστής ετικετών Google

Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενσωματώσουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικής και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση και εμφάνιση των εργαλείων που είναι ενσωματωμένα μέσω αυτού. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταδοθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics επιτρέπει στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως π.χ Β. Προβολές σελίδας, διάρκεια παραμονής, λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα εκχωρούνται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του χρήστη. Δεν υπάρχει ανάθεση σε αναγνωριστικό συσκευής.

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics, π.χ. Καταγράψτε τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα καταγεγραμμένα σύνολα δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν στον χρήστη να αναγνωρίζεται με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Μέτρηση ηλεκτρονικού εμπορίου Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "μέτρηση ηλεκτρονικού εμπορίου" του Google Analytics. Με τη βοήθεια της μέτρησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο χειριστής του ιστότοπου μπορεί να αναλύσει την αγοραστική συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου για να βελτιώσει τις διαδικτυακές καμπάνιες μάρκετινγκ. Καταγράφονται πληροφορίες όπως οι παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν, οι μέσες τιμές παραγγελίας, τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος από την προβολή ενός προϊόντος έως την αγορά του. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συνοψιστούν από την Google με ένα αναγνωριστικό συναλλαγής που εκχωρείται στον αντίστοιχο χρήστη ή στη συσκευή του.

Στατιστικά WordPress

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί "Στατιστικές του WordPress" για να αξιολογήσει στατιστικά την πρόσβαση των επισκεπτών. Ο πάροχος είναι η Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, της οποίας η μητρική εταιρεία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το WordPress Statistics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν στον χρήστη να αναγνωρίζεται με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Στατιστικά WordPress που καταγράφονται για ανάλυση π.χ. Αρχεία καταγραφής (παραπομπή, διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, κ.λπ.), η προέλευση των επισκεπτών του ιστότοπου (χώρα, πόλη) και ποιες ενέργειες έκαναν στον ιστότοπο (π.χ. κλικ, προβολές, λήψεις). Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται σε διακομιστές στις Η.Π.Α. Η διεύθυνση IP σας θα είναι ανώνυμη μετά την επεξεργασία και πριν από την αποθήκευση.

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO και § 25 Παράγραφος Β. δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://automattic.com/de/privacy/.

Google Ads

Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Ads μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Επιπλέον, οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται με βάση τα δεδομένα χρήστη (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) που είναι διαθέσιμα από την Google (στόχευση ομάδας στόχου). Ως διαχειριστής του ιστότοπου, μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα ποσοτικά, για παράδειγμα αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Το Google Ads χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εμπορεύεται τα προϊόντα υπηρεσιών του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks και https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

7. Ενημερωτικά δελτία

δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συμφωνείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν συλλέγονται ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω, για την επεξεργασία του ενημερωτικού δελτίου.

Zoho Campaigns

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Zoho Campaigns για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, Οικόπεδο Αρ. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Ινδία (εφεξής «Zoho Campaigns»).

Το Zoho Campaigns είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την οργάνωση και ανάλυση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που εισάγετε για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν στους διακομιστές Zoho Campaigns.

Ανάλυση δεδομένων από την Zoho Campaigns

Με τη βοήθεια της Zoho Campaigns, είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τις καμπάνιες μας στα ενημερωτικά δελτία. Έτσι μπορούμε π.χ. Για παράδειγμα, δείτε αν έχει ανοίξει ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έχουν γίνει κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσδιορίσουμε, μεταξύ άλλων, σε ποιους συνδέσμους κάναμε ιδιαίτερα συχνά κλικ.

Μπορούμε επίσης να δούμε εάν ορισμένες ενέργειες που καθορίστηκαν προηγουμένως πραγματοποιήθηκαν μετά το άνοιγμα/κλικ (ποσοστό μετατροπής). Μπορούμε π.χ. Β. αναγνωρίστε εάν έχετε κάνει μια αγορά αφού κάνετε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιθυμείτε να αναλύεστε από το Zoho Campaigns, πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου. Το Zoho Campaigns μας επιτρέπει επίσης να υποδιαιρούμε ("ομαδοποιούμε") τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων με βάση διαφορετικές κατηγορίες. Οι παραλήπτες του newsletter μπορούν π.χ. Β. κατά ηλικία, φύλο ή τόπο διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Εάν δεν επιθυμείτε να αναλύεστε από το Zoho Campaigns, πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Zoho Campaigns, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.zoho.com/campaigns/features.html.

Η πολιτική απορρήτου της Zoho Campaigns βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.zoho.com/privacy.html και https://www.zoho.com/gdpr.html.

νομική βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας για τους σκοπούς της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και να διαγραφούν από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο ή μετά την παύση του σκοπού να υπάρχει. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις e-mail από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη δική μας κρίση, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα.

Αφού αφαιρεθείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το συμφέρον μας για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στον αποθηκευτικό χώρο εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν των έννομων συμφερόντων μας.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

8. Πρόσθετα και εργαλεία

YouTube με βελτιωμένο απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο από το YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το YouTube στην εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων δεν αποκλείει απαραίτητα τη μεταφορά δεδομένων σε συνεργάτες YouTube. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το YouTube δημιουργεί μια σύνδεση με το δίκτυο Google DoubleClick, ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookie στην τελική συσκευή σας μετά την έναρξη ενός βίντεο ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται i.a. χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της χρηστικότητας και την πρόληψη απόπειρες απάτης.

Εάν είναι απαραίτητο, μετά την έναρξη ενός βίντεο YouTube, μπορούν να ενεργοποιηθούν περαιτέρω λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες δεν έχουμε καμία επιρροή.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 Επιστολή στ GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστολή α GDPR και το άρθρο 25 παράγραφος 1 TTDSG, στο βαθμό που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο YouTube στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Παροχείς ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών

Επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία πελατών και σύμβασης)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την αλλαγή της έννομης σχέσης (στοιχεία αποθέματος). Αυτό βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή να χρεώσει τον χρήστη.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για ηλεκτρονικά καταστήματα, αντιπροσώπους και αποστολή εμπορευμάτων

Εάν παραγγείλετε αγαθά από εμάς, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην εταιρεία μεταφορών που είναι υπεύθυνη για την παράδοση και στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Θα δημοσιοποιηθούν μόνο δεδομένα που χρειάζεται ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών για να εκπληρώσει την αποστολή του. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR, θα διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην εταιρεία μεταφορών που είναι υπεύθυνη για την παράδοση, ώστε να σας ενημερώσει μέσω e-mail σχετικά με την κατάσταση αποστολής παραγγελία ; Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Διαβίβαση δεδομένων με τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας συμβολαίων, για παράδειγμα στην τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των πληρωμών.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε ρητά συναινέσει στη μετάδοση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

υπηρεσίες πληρωμών

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε υπηρεσίες πληρωμών από τρίτες εταιρείες. Εάν κάνετε μια αγορά από εμάς, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. όνομα, ποσό πληρωμής, στοιχεία λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών. Για τις συναλλαγές αυτές ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί σύμβασης και προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR (επεξεργασία συμβολαίου) και προς το συμφέρον μιας όσο το δυνατόν πιο ομαλής, βολικής και ασφαλούς διαδικασίας πληρωμής (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). Εφόσον ζητείται η συγκατάθεσή σας για ορισμένες ενέργειες, το Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) Ο ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωμών / παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο:

PayPal

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής «PayPal»).

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων του PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Κλάρνα

Ο πάροχος είναι η Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής "Klarna"). Η Klarna προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής (π.χ. αγορά με δόσεις). Εάν αποφασίσετε να πληρώσετε με Klarna (λύση ταμείου Klarna), η Klarna θα συλλέξει διάφορα προσωπικά δεδομένα από εσάς. Η Klarna χρησιμοποιεί cookies για να βελτιστοποιήσει τη χρήση της λύσης αγοράς Klarna. Λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies Klarna μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Klarna στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirect

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής «Paydirekt»). Εάν κάνετε την πληρωμή χρησιμοποιώντας το Paydirekt, το Paydirekt συλλέγει διάφορα δεδομένα συναλλαγών και τα προωθεί στην τράπεζα στην οποία είστε εγγεγραμμένος στο Paydirekt. Εκτός από τα δεδομένα που απαιτούνται για την πληρωμή, η Paydirekt μπορεί να συλλέγει πρόσθετα δεδομένα ως μέρος της επεξεργασίας συναλλαγών, όπως π.χ. Β. Διεύθυνση παράδοσης ή μεμονωμένα είδη στο καλάθι αγορών. Στη συνέχεια, το Paydirekt ελέγχει την ταυτότητα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας που είναι αποθηκευμένη στην τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια, το ποσό πληρωμής θα μεταφερθεί από τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό μας. Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με Paydirekt μπορείτε να βρείτε στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και στις διατάξεις προστασίας δεδομένων του Paydirekt στη διεύθυνση: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Άμεση τραπεζική μεταφορά

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής «Sofort GmbH»). Με τη βοήθεια της διαδικασίας "Sofortüberweisung", λαμβάνουμε επιβεβαίωση πληρωμής από τη Sofort GmbH σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εάν αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πληρωμής "Sofortüberweisung", στείλτε το PIN και ένα έγκυρο TAN στη Sofort GmbH, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό σας στο διαδίκτυο. Η Sofort GmbH ελέγχει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μετά τη σύνδεση και πραγματοποιεί τη μεταφορά σε εμάς χρησιμοποιώντας το TAN που στείλατε. Στη συνέχεια μας στέλνει αμέσως μια επιβεβαίωση συναλλαγής. Αφού συνδεθείτε, ελέγχονται αυτόματα οι πωλήσεις σας, το πιστωτικό όριο της διευκόλυνσης υπερανάληψης και η ύπαρξη άλλων λογαριασμών και των υπολοίπων τους. Εκτός από το PIN και το TAN, τα δεδομένα πληρωμής που εισάγετε καθώς και τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στη Sofort GmbH. Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί η ταυτότητά σας χωρίς αμφιβολία και να αποτραπούν απόπειρες απάτης. Λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με το Sofortüberweisung μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://www.sofort.de/datenschutz.html και https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (εφεξής «giropay»).

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων του giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής «American Express»).

Η American Express μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετάδοση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

MasterCard

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Βέλγιο (εφεξής «Mastercard»).

Η Mastercard μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετάδοση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Mastercard. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html και https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «VISA»).

Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει επίπεδο προστασίας δεδομένων που αντιστοιχεί στο επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η VISA μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Συνδιάσκεψη ήχου και βίντεο

επεξεργασία δεδομένων

Χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδρίων, μεταξύ άλλων, για την επικοινωνία με τους πελάτες μας. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διάσκεψης βίντεο ή ήχου μέσω Διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου συνδιάσκεψης.

Τα εργαλεία της διάσκεψης συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/χρησιμοποιείτε για τη χρήση των εργαλείων (διεύθυνση e-mail ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Επιπλέον, τα εργαλεία του συνεδρίου επεξεργάζονται τη διάρκεια του συνεδρίου, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στο συνέδριο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες «πληροφορίες περιβάλλοντος» σε σχέση με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).

Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευών, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή μεγάφωνο και τον τύπο σύνδεσης.

Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή παρέχεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του εργαλείου, αυτό αποθηκεύεται επίσης στους διακομιστές των παρόχων εργαλείων. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εγγραφές στο cloud, συνομιλίες/άμεσα μηνύματα, φωνητικά μηνύματα, μεταφορτωμένες φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία, λευκούς πίνακες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρική πολιτική του αντίστοιχου παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Σκοπός και νομικές βάσεις

Τα εργαλεία της διάσκεψης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποψήφιους ή υπάρχοντες συμβατικούς συνεργάτες ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. β DSGVO). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων χρησιμεύει στη γενική απλοποίηση και επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 Παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Εάν έχει ζητηθεί συγκατάθεση, τα εν λόγω εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν βάσει αυτής της συγκατάθεσης. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω των εργαλείων βίντεο και διάσκεψης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές προβλεπόμενες από το νόμο περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους χειριστές των εργαλείων της διάσκεψης για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των εργαλείων του συνεδρίου.

Χρησιμοποιούνται εργαλεία συνεδρίου

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία συνεδρίου:

ανίπταμαι διαγωνίως

Χρησιμοποιούμε Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Λεπτομέρειες για την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον GDPR.

elΕλληνικά