Όροι και Προϋποθέσεις Πρακτική Εκπαίδευση Ασφάλεια Τροφίμων

Για λόγους ευκολότερης αναγνωσιμότητας, οι ομάδες ατόμων ονομάζονται με ουδέτερη μορφή (συμμετέχων, πελάτης), όπου εννοούνται πάντα τα άτομα με μ/ν.

§ 1. Πεδίο εφαρμογής

(1) Για τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Jennifer Ziegler, Praxistrainings-Lebensmittel Sicherheit, Kösters Kamp 11, 31840 Hessisch Oldendorf (εφεξής: "Εκπαιδευτής") και του πελάτη σχετικά με την εκπαίδευση, ισχύουν αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής: αποκλειστικά "GTC") στην τρέχουσα έκδοση κατά τη σύναψη της σύμβασης. Ο πελάτης είναι μια εταιρεία που αγοράζει εκπαίδευση για τους υπαλλήλους της (εφεξής: «συμμετέχοντες»). Ο όρος "κατάρτιση" περιλαμβάνει περιεχόμενο κατάρτισης και γνώσης που μεταφέρεται στον συμμετέχοντα με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα ως ηλεκτρονική μάθηση, διαδικτυακά μαθήματα, μαθήματα μικτής μάθησης ή μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο.

(2) Οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις στις συμφωνίες που έγιναν, συμπεριλαμβανομένων αυτών των GTC, πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου για να είναι αποτελεσματικές. Η μετάδοση τηλεπικοινωνιών, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι επαρκής για τη διατήρηση της φόρμας κειμένου.

(3) Η απόκλιση των όρων και προϋποθέσεων του πελάτη καθώς και οι αλλαγές και οι προσθήκες σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις απαιτούν να είναι έγκυρη η προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση του εκπαιδευτή.

(4) Μόνο οι επιχειρηματίες μπορούν να συνάψουν σύμβαση σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το § 14 BGB, επιχειρηματίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η δικαιοπρακτική εταιρεία που κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή μη μισθωτής επαγγελματικής του δραστηριότητας.

(5) Οι καταναλωτές δεν μπορούν να συνάψουν σύμβαση βάσει αυτών των ΓΟΠ. Σύμφωνα με την Ενότητα 13 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (και σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις), καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες.

§ 2. Διαδικασία κράτησης και σύναψη συμβολαίου

(1) Η περιγραφή της αντίστοιχης εκπαίδευσης (εφεξής: «εκπαίδευση») στον ιστότοπο www.praxistrainings-lms.de (εφεξής: "ιστότοπος") δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Ο πελάτης έχει μόνο τη δυνατότητα να υποβάλει δεσμευτική προσφορά στον εκπαιδευτή (εφεξής: "κράτηση").

(2) Ο πελάτης επιλέγει την επιθυμητή προσφορά εκπαίδευσης στον ιστότοπο κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη στο καλάθι αγορών» ή, κατά την κράτηση σε τιμολόγιο ή ως ομάδα, κάνοντας κλικ στο «Κράτηση στο τιμολόγιο» ή «Ομαδική κράτηση».

(3) Για να κλείσετε την εκπαίδευση μέσω του καλαθιού αγορών, ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι αγορών", στη συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί "Προβολή καλαθιού αγορών" και ελέγχει ότι όλα έχουν επιλεγεί σωστά. Εκεί ο πελάτης μπορεί να κάνει διορθώσεις ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας την επιλεγμένη εκπαίδευση ή προσθέτοντας άλλη εκπαίδευση. Σε περίπτωση «κράτησης για λογαριασμό» ή «ομαδικής κράτησης», ο πελάτης φέρει τα στοιχεία του και μπορεί να τα αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

(4) Κατά την κράτηση μέσω του καλαθιού αγορών, ο πελάτης στη συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί "Συνέχεια στο ταμείο" και εισάγει τη διεύθυνση χρέωσής του. οι πληροφορίες που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά πεδία που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε την κράτηση. Εδώ ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρονται.

(5) Στη συνέχεια, ο πελάτης επιβεβαιώνει την κράτησή του στο πεδίο «Παραγγελία έναντι χρέωσης». Για «κράτηση για λογαριασμό» ή «ομαδική κράτηση», ο πελάτης επιβεβαιώνει μέσω του πεδίου «Αποστολή».

(6) Ο πελάτης θα λάβει αμέσως επιβεβαίωση της κράτησής του από τον εκπαιδευτή μέσω e-mail.

(7) Το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται και μπορεί να αποσταλεί στον πελάτη κατόπιν αιτήματος.

(8) Η σύμβαση ισχύει μόνο μετά την παραλαβή της πληρωμής από τον εκπαιδευτή.

(9) Οι πληροφορίες συμμετοχής θα σταλούν στη συνέχεια μέσω e-mail. (π.χ. όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης και σύνδεσμος στον ιστότοπο, σύνδεσμος στην εικονική τάξη)

(10) Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις κρατήσεις.

§ 3. Υπηρεσίες του εκπαιδευτή

(1) Ο εκπαιδευτής προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα την εκπαίδευση που έχει κάνει κράτηση ο πελάτης (όπως αναφέρεται στην επιβεβαίωση κράτησης).

(2) Ο εκπαιδευτής δεν οφείλει καμία μαθησιακή επιτυχία. Η μαθησιακή επιτυχία εξαρτάται ουσιαστικά από τις προηγούμενες γνώσεις και την προθυμία για μάθηση του συμμετέχοντος.

(3) Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης γραπτά έγγραφα σε μορφή PDF για εκτύπωση ή/και αποθήκευση.

(4) Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την επιλογή των μέσων παρουσίασης.

(5) Ο πελάτης πρέπει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής και τον τεχνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου λειτουργικού υλικού και λογισμικού, για την υλοποίηση της αντίστοιχης εκπαίδευσης.

(6) Ο εκπαιδευτής θα ενημερώσει και θα επιτρέψει την απαραίτητη πρόσβαση στην αντίστοιχη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση διαδικτυακά.

(7) Μετά την πλήρη συμμετοχή, κάθε συμμετέχων λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό για εκτύπωση. Για την ηλεκτρονική μάθηση, αυτό γίνεται μέσω του λογαριασμού χρήστη σας.

§ 4. Αμοιβές και τιμές εκπαίδευσης

(1) Ισχύουν οι καθαρές τιμές συν τον φόρο επί των πωλήσεων που ισχύουν στον ιστότοπο τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκπαίδευση.

(2) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές περιλαμβάνουν τα έγγραφα εκπαίδευσης.

(3) Όλα τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή (π.χ. υλικό, λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο) βαρύνουν τον συμμετέχοντα.

(4) Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο σε μείωση τιμής.

§ 5. Όροι πληρωμής

(1) Το κόστος εκπαίδευσης εισπράττεται απευθείας κατά την κράτηση μέσω συστήματος πληρωμών. Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα σύστημα πληρωμής ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, θα προωθηθεί στο επιλεγμένο σύστημα πληρωμών μέσω συνδέσμου.

(2) Διαφορετικά, το τιμολόγιο θα εκδοθεί μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Στη συνέχεια, οι πληρωμές οφείλονται χωρίς παρακράτηση εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

§ 6. Αναλήψεις, ακυρώσεις, επανακρατήσεις

(1) Στην περίπτωση διαδικτυακών και μικτών μαθημάτων μάθησης, οι αναλήψεις πρέπει να γίνονται σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω email). Τα ακόλουθα τέλη επεξεργασίας θα διατηρηθούν:

ένα. Έως 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου: 10 % του κόστους του μαθήματος (πλέον ΦΠΑ).
σι. 2 - 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου: 30% του κόστους του μαθήματος (πλέον ΦΠΑ).
ντο. Από 7 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου / σε περίπτωση μη συμμετοχής: 100% του κόστους του μαθήματος (πλέον ΦΠΑ). Ο συμμετέχων που ακυρώνει μπορεί να παράσχει έναν εκπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το τέλος επεξεργασίας.

(2) Δεν είναι δυνατή η αποχώρηση από τα μαθήματα e-learning.

§ 7. Ακύρωση προπονήσεων

Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι πολύ χαμηλός, ο εκπαιδευτής μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει εκδηλώσεις. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για αυτό τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Εάν η εκδήλωση ακυρωθεί λόγω ασθένειας του ομιλητή, ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, δεν υπάρχει δικαίωμα διεξαγωγής της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του κόστους του μαθήματος. Ο εκπαιδευτής δικαιούται να διεξάγει το μάθημα από άλλους ομιλητές.

§ 8. Υποχρεώσεις του πελάτη και του συμμετέχοντος να συνεργάζονται

(1) Ο πελάτης αναλαμβάνει να παρέχει στον εκπαιδευτή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της σύμβασης εγκαίρως.

(2) Εάν οι εργοδότες κάνουν κρατήσεις για υπαλλήλους, είναι ευθύνη του εργοδότη να ενημερώσει τους εργαζομένους ότι το όνομα, το επώνυμό τους και, κατά περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους θα διαβιβαστούν.

(3) Ο συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη για e-learning. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσει το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση email του.

(4) Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης ο ίδιος.

(5) Ο συμμετέχων πρέπει να τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες λειτουργίας του εκπαιδευτή.

(6) Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί του και οι συμμετέχοντες τηρούν τις προθεσμίες για τα επιμέρους νομικά/επίσημα απαιτούμενα μαθήματα κατάρτισης.

§ 9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Μόνο καταναλωτές i. σ.δ. § 13 BGB έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεδομένου ότι μόνο ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια της § 14 BGB μπορεί να συνάψει σύμβαση σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

§ 10. Εγγύηση

(1) Η εκπαιδευτής θα προετοιμάσει και θα πραγματοποιήσει τα συμφωνημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συνήθη φροντίδα της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται από έμπειρους ομιλητές. Τα υλικά και τα έγγραφα δημιουργούνται σύμφωνα με τις τελευταίες γνώσεις. Δεν γίνεται αποδεκτή εγγύηση. Ειδικότερα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η εκπαίδευση θα οδηγήσει σε εμπορική ή μη υλική επιτυχία.

(2) Ο εκπαιδευτής δεν ευθύνεται για μεταφραστικά λάθη στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

(3) Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, η επικοινωνία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι χωρίς σφάλματα και/ή διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής δεν ευθύνεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

(4) Όλες οι αξιώσεις λήγουν μετά από ένα έτος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

§ 11. Ευθύνη για ζημίες λόγω υπαιτιότητας

(1) Ευθύνη του εκπαιδευτή για ζημιές, ανεξαρτήτως νομικού λόγου, ιδίως λόγω αδυναμίας, καθυστέρησης, ελαττωματικής ή λανθασμένης παράδοσης, αθέτησης σύμβασης, παράβασης υποχρεώσεων κατά τις διαπραγματεύσεις συμβολαίου και αδικοπραξιών, στο βαθμό που εμπλέκεται υπαιτιότητα σε κάθε περίπτωση , σύμφωνα με αυτήν την § 11 περιορισμένη.

(2) Ο εκπαιδευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση απλής αμέλειας, εκτός εάν πρόκειται για παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων. Βασικά στοιχεία της σύμβασης είναι η υποχρέωση παροχής και παροχής της συμφωνημένης υπηρεσίας εγκαίρως, η απαλλαγή της από ελαττώματα τίτλου και ελαττώματα που βλάπτουν την καταλληλότητά της περισσότερο από ασήμαντα, καθώς και τα καθήκοντα συμβουλής, προστασίας και φροντίδας που αποσκοπούν στο να ο πελάτης να χρησιμοποιεί το αντικείμενο της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σύμβαση ή να στοχεύει στην προστασία της ζωής και των μελών του προσωπικού του πελάτη ή στην προστασία της περιουσίας του από σημαντικές ζημιές.

(3) Εφόσον ο εκπαιδευτής ευθύνεται για ζημίες σύμφωνα με την § 8 παράγραφος 2, αυτή η ευθύνη περιορίζεται σε ζημιές τις οποίες ο εκπαιδευτής προέβλεψε ως πιθανή συνέπεια αθέτησης της σύμβασης κατά τη σύναψη της σύμβασης ή που θα έπρεπε να είχε προβλέψει αν είχε ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια. Επιπλέον, οι έμμεσες ζημιές και οι επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από ελαττώματα στο αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να αποζημιωθούν μόνο εάν η ζημιά αυτή είναι συνήθως αναμενόμενη όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

(4) Σε περίπτωση ευθύνης για απλή αμέλεια, η υποχρέωση του εκπαιδευτή να αποζημιώσει την περιουσιακή ζημία και τις επακόλουθες περαιτέρω οικονομικές απώλειες περιορίζεται στο τριπλάσιο της συμφωνηθείσας τιμής - για την υπηρεσία - ανά περίπτωση ζημιάς, ακόμη και αν πρόκειται για θέμα παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων.

(5) Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στον ίδιο βαθμό υπέρ των εργαζομένων και άλλων αντιπροσώπων του εκπαιδευτή.

(6) Οι περιορισμοί αυτής της § 8 δεν ισχύουν για την ευθύνη του εκπαιδευτή λόγω σκόπιμης συμπεριφοράς, για εγγυημένα χαρακτηριστικά, λόγω τραυματισμού στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία.

§ 12. Προστασία δεδομένων

(1) Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη και τον συμμετέχοντα (ιδίως τίτλος, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, τραπεζικά στοιχεία, αριθμός πιστωτικής κάρτας) θα χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτή αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων, του DSGVO και σύμφωνα με αυτήν Προστασία δεδομένων συλλογή, επεξεργασία και χρήση στον ιστότοπο.

(2) Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκευτούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή όπως απαιτείται από νομοθετικές διατάξεις. Η μεταφορά σε τρίτους δεν επιτρέπεται χωρίς την ξεχωριστή συγκατάθεση του συμμετέχοντος.

(3) Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τον εκπαιδευτή σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για το πρόσωπό του. Ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή ανά πάσα στιγμή με αίτημα για πληροφορίες ή ένσταση για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων: μέσω e-mail jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de.

§ 13. Πνευματικά δικαιώματα και δικαίωμα χρήσης

(1) Όλα τα δικαιώματα χρήσης για όλους τους γνωστούς τύπους χρήσης όλων των μαθησιακών υλικών, εννοιών, υλικών και εγγράφων που διατίθενται και παρουσιάζονται στον συμμετέχοντα στο πλαίσιο της αντίστοιχης εκπαίδευσης επιφυλάσσονται από τον εκπαιδευτή - εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

(2) Κανένα μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ή των εγγράφων δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε μορφή (εγγραφές βίντεο, ηχογραφήσεις, στιγμιότυπα οθόνης, φωτοτυπίες, αντίγραφα σάρωσης ή άλλες μέθοδοι), ιδίως με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του εκπαιδευτή , αναπαράγονται ή χρησιμοποιούνται για δημόσια ή ιδιωτική διανομή

(3) Το λογισμικό και το υλικό ήχου και βίντεο που διατίθενται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν εν όλω ή εν μέρει. Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης.

§ 14. Τελικές Διατάξεις

(1) Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται στη συμβατική σχέση.

(2) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.

(3) Το περιεχόμενο της σύμβασης σώζεται.

(4) Τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές είναι η Hamelin.

§ 15. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο

Τζένιφερ Ζίγκλερ
Πρακτική εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων
Kösters Kamp 11
31840 Hessian Oldendorf
Τηλέφωνο: +49 5152-7800574
Email: jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de
ΑΦΜ: DE346203134

Από: 6 Οκτωβρίου 2023 (τελευταία αλλαγή: § 8 προστέθηκε παράγραφος 2, αρίθμηση άλλαξε, παράγραφος 2 προστέθηκε «για ηλεκτρονική μάθηση»)· 8 Μαΐου 2023 (η διαδικασία κράτησης § 2 ενημερώθηκε)

elΕλληνικά