Đặt trước trên tài khoản

Jennifer Ziegler-neutral

Chúng tôi rất vui vì bạn muốn tham gia khóa đào tạo với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đính kèm. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ tới.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các khóa đào tạo của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại info@praxistrainings-lms.de hoặc dưới +4951527800574 (các ngày trong tuần, 09:00-15:00).

viTiếng Việt