Đào tạo gian lận thực phẩm

399,00  thêm thuế giá trị gia tăng.

3,5 h | Online

Lợi ích của bạn: Lernen Sie, die Ursachen von Food Fraud zu erkennen und zu bekämpfen und erfüllen Sie gesetzliche und IFS-Anforderungen:

Áp dụng: Trong công ty của bạn
thực dụng: Nhiều ví dụ thực tế
Với giảng viên thực hành: Loa chuyên dụng

Food Fraud Schulung in Lebensmittelunternehmen – Ursachen erkennen und bekämpfen (auf Basis IFS Anforderungen)

Kein Konsument möchte Opfer von Gian lận thực phẩm / tội phạm thực phẩm werden. Doch die Anreize für Fälscher sind groß. Bereits geringe Veränderungen – zum Beispiel die Substitution wertgebender Bestandteile – können erhebliche finanzielle Zusatzmargen einbringen.

Nhưng các công ty thực phẩm có thể làm gì để tránh tự chế biến thực phẩm giả - thậm chí có thể vô tình - và chuyển hành vi gian lận thực phẩm cho chính khách hàng của họ mà không bị phát hiện hoặc chính họ trở thành thủ phạm?  

In diesem spannenden Online-Seminar erhalten Sie praxisorientierte Antworten – direkt vom Food Fraud Experten Dr. Andreas Müller. Das Seminar startet mit ví dụ von Food Fraud, zeigt dann eine vereinfachte Food Fraud Vulnerability Analysis (auf IFS-Basis), erklärt Täterprofile und die wichtigsten Werkzeuge gegen Food Fraud. Gefolgt von einer abschließenden vòng câu hỏi

Mục tiêu là cung cấp cho bạn những gì bạn cần chuyên môn đến thực hiện der Food Fraud Vulnerability Analysis in Ihrem Unternehmen zu vermitteln. Falls Sie nach IFS zertifiziert sind oder die Zertifizierung planen, erfüllen Sie mit dem Vorgehen auch die Anforderungen des IFS-Standards zu Food Fraud.

Unser Food Fraud Online-Kurs ist:

Ngày miễn phí tiếp theo – đặt ngay bây giờ:

 • 19.09.23 von 9:00-12:30 Uhr

Đặt chỗ cho các công ty:

Kurz & knapp: In dieser Weiterbildung Food Fraud behandeln wir die folgenden Themen:

 • Bespiele für Food Fraud: Möglichkeiten und Tragweite von Food Fraud
 • Vereinfachte, praxisorientierte Umsetzung der Anforderungen aus dem IFS: Gegen- und Präventivmaßnahmen für Food Fraud und vereinfachte, IFS-konforme Food Fraud Vulnerability Analysis
 • Food Fraud im Betrieb: Die Täter – Täterprofile kennen und verstehen
 • Werkzeuge gegen Food Fraud: Lieferantenverträge, Warenkunde, Sensorik und Analytik
 • vòng câu hỏi

Alle Informationen zur Schulung Food Fraud

Schulung-Food-Fraud

Đào tạo "gian lận thực phẩm“ besteht aus einem Online-Kurs (ca. 3,5 Stunden).
Dieser wird von unserem erfahrenen Praxistrainer für Food Fraud moderiert.
Unser Fachmann zum Thema ist Dr. Andreas Müller. Sie erhalten die Seminarunterlagen als PDF und können in der Fragerunde Ihre spezifischen Fragen stellen.

Vorteile unseres Online Food Fraud Seminars

Bởi các chuyên gia

huấn luyện viên thực hành

nhóm nhỏ

Tối đa 20 người tham gia

Trực tuyến

Không có thời gian đi lại

Các tài liệu

Trực tiếp dưới dạng PDF

Dành cho nhóm*

điều kiện đặc biệt

Công ty

Tùy chỉnh**​

* Đối với nhóm: Đăng ký bên dưới info@praxistrainings-lms.de, để nhận được một đề nghị cá nhân.

** Cho các công ty: Theo yêu cầu, chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo nội bộ. Yêu cầu: info@praxistrainings-lms.de

Inhalt und Themen des Seminars Food Fraud:

nội dung của Tọa đàm trực tuyến “Gian lận thực phẩm tại các công ty thực phẩm – Nguyên nhân phát hiện và chiến đấu (dựa trên các yêu cầu của IFS)”

 • Khóa học trực tuyến (trực tiếp)
 • Tài liệu dưới dạng PDF phát 
 • Giấy chứng nhận tham gia

Folgende Themen werden im Online-Seminar Food Fraud in Lebensmittelunternehmen – Ursachen erkennen und bekämpfen (auf Basis IFS Anforderungen) behandelt:

1.   Bespiele für Food Fraud
Mit spannenden, anschaulichen und manchmal auch erschreckenden Fall-Beispielen aus der Praxis erhalten Sie einen tiefen Einblick in das Thema Food Fraud. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten für Food Fraud kennen und verstehen so die Tragweite des Themas.

2.   Vereinfachte, praxisorientierte Umsetzung der Anforderungen aus dem IFS
Als Unternehmen stehen Sie in der Pflicht, Food Fraud zu erkennen sowie Gegen- und Präventivmaßnahmen zu implementieren. Doch die Umsetzung ist herausfordernd. Wir zeigen Ihnen – auf Basis der IFS Anforderungen für die Food Fraud Vulnerability Analysis – wie Sie dies in der Praxis schnell und effizient umsetzen können. Hierfür wenden wir in der Praxis inzwischen vielfach erprobte und bewährte vereinfachte Methoden an, die die IFS-Anforderungen natürlich weiter erfüllen.

3. Gian lận thực phẩm trong công ty: thủ phạm
Wussten Sie, dass fast jeder zweite der von Herrn Dr. Müller untersuchten Fälle von Food Fraud im auftraggebenden Unternehmen stattfindet? Häufig ohne Wissen der Geschäftsführung – durch Einzeltäter oder Gruppen. Um solchen Fällen vorzubeugen, ist es wichtig, die Beweggründe der Täter kennenzulernen. In diesem Teil der Schulung lernen Sie Täterprofile kennen und verstehen. So finden Sie heraus, worauf Sie bei Audits achten müssen, um möglicherweise stattfindende Food Fraud Aktivitäten zu erkennen.

4. Các công cụ chống gian lận thực phẩm: hợp đồng với nhà cung cấp, kiến thức về sản phẩm, cảm biến và phân tích
Die Biene in unserem Beispiel-Foto hat den falschen Honig erkannt – doch was können Sie in Unternehmen tun, um gefälschte Produkte zu erkennen? In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über gängige Werkzeuge gegen Food Fraud – gestartet von Lieferantenverträgen und einer guten kiến thức sản phẩm. Ergänzend zur Warenkunde ist die Sensorik eine gute Möglichkeit, um Food Fraud zu erkennen. Gefolgt von der Analytik, die oft für das Mittel der ersten Wahl gehalten wird. Wir zeigen Ihnen, wann welches Werkzeug für Ihr Unternehmen geeignet ist und in welcher Reihenfolge und Kombination Sie die Werkzeuge am besten einsetzen. Wir machen außerdem einen kleinen Ausflug in Datenschätze, die bestimmt auch in Ihrem Unternehmen schlummern und zur Enttarnung von Food Fraud verwendet werden können.

5. Hỏi đáp
An dieser Stelle kommen Sie zu Wort und haben die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mit dem Experten Dr. Andreas Müller zu besprechen. Auch im Nachhinein stehen wir Ihnen für Fragen und fallspezifische Beratung gerne zur Verfügung.

Zielgruppe der Schulung Food Fraud:

Nhìn chung, việc đào tạo nhằm mục đích Nhân viên của các công ty thực phẩm và nhà sản xuất thực phẩm. Đặc biệt, các nhóm chuyên nghiệp sau đây đang có nhu cầu:

 • Cán bộ / quản lý chất lượng, cán bộ vệ sinh, trưởng nhóm / thành viên HACCP
 • Các chuyên gia hoặc giám đốc điều hành từ ngành công nghiệp thực phẩm, ẩm thực, phục vụ cộng đồng, thương mại thực phẩm và các ngành tương tự
 • kiểm toán viên nội bộ

Vorteile des Food Fraud Seminars

Als Lebensmittelunternehmen stehen Sie in der Verantwortung, Food Fraud zu erkennen, vorzubeugen und zu bekämpfen. In diesem praxisorientierten Online-Seminar lernen Sie, wie das geht – kompakt, anschaulich und praxisnah. Dabei arbeiten wir an vielen ví dụ thực tế und stellen Ihnen eine vereinfachte Form der IFS Food Vulnerability Analysis vor. Natürlich bleiben Sie IFS konform. In der Fragerunde können Sie spezifische Fragen stellen. 

Häufige Fragen zur Schulung Food Fraud

 • Ca. 3,5 Stunden für die Online-Schulungen (inkl. Pausen)
 • Quan trọng: Đảm bảo môi trường không bị nhiễu và truy cập Internet ổn định từ PC.

Nachdem Sie die Schulung absolviert haben, erhalten Sie ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung Food Fraud.

Sách trực tiếp thông qua trang web này hoặc hỏi một Đặt trước trên tài khoản dưới info@praxistrainings-lms.de trên.

Nếu bạn muốn đặt khóa đào tạo cho nhiều người, vui lòng gửi email cho chúng tôi info@praxistrainings-lms.de. Chúng tôi cũng rất vui được cung cấp khóa đào tạo như một khóa đào tạo tại chỗ.

Ihr Experte für Food Fraud

Referent Dr. Andreas Müller

tiến sĩ Andreas Müller là một nhà vật lý và nhà khoa học vật liệu. Anh làm việc trong ngành hàng không lâu năm và chuyển sang lĩnh vực an toàn thực phẩm từ năm 2009. Sau 9 năm làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ phòng thí nghiệm quốc tế, anh trở thành người tự kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động chính của ông bao gồm: giám định pháp y, điều tra chuỗi nhân quả và phân tích rủi ro trong lĩnh vực gian lận thực phẩm và dị vật. Chuyên môn của anh ấy với tư cách là một nhà quản lý (giám đốc điều hành 15 năm) thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đối đầu. Andreas Müller đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm (trong đó có 10 năm ở Trung Quốc). Anh ấy kết hợp năng lực liên ngành và liên văn hóa và được yêu cầu như một diễn giả.

Đặt trước trên tài khoản:

Bạn có muốn đặt trên tài khoản như một công ty? Không vấn đề gì!

Các khóa đào tạo an toàn thực phẩm khác:

Tuyên bố về sự phù hợp trong đào tạo
Nhận thông tin cơ bản, ví dụ thực tế, danh sách kiểm tra và câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong khóa đào tạo về Tuyên bố tuân thủ.
Bấm vào đây
Slide trước
trang trình bày tiếp theo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Food Fraud Schulung”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt