Feltételek Gyakorlati képzés Élelmiszerbiztonság

A könnyebb olvashatóság érdekében az embercsoportokat semleges formában nevezzük meg (résztvevő, vásárló), ahol mindig m/f/d személyeket értünk.

1. § Hatály

(1) Jennifer Ziegler, Praxistrainings-LebensmittelSicherheit, Kösters Kamp 11, 31840 Hessisch Oldendorf (a továbbiakban: "Tréner") és a megrendelő közötti, képzéssel kapcsolatos szerződéses kapcsolatokra a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") kizárólag a a szerződéskötés időpontjában érvényes változat. Az ügyfél az a vállalat, amely képzést vásárol alkalmazottainak (a továbbiakban: "résztvevők"). A "képzés" kifejezés olyan képzési és tudástartalmat foglal magában, amelyet különféle módon juttatnak el a résztvevőhöz, például e-learning, online tanfolyamok, vegyes tanulási tanfolyamok vagy személyes tanfolyamok formájában.

(2) A megkötött szerződések kiegészítésének és módosításának, ideértve a jelen ÁSZF-et is, szövegesnek kell lennie ahhoz, hogy hatályos legyen. A távközlési átvitel, különösen e-mailen keresztül, elegendő a szöveges forma fenntartásához.

(3) Az ügyféltől eltérő feltételek, valamint a jelen feltételek módosítása és kiegészítése az oktató előzetes írásbeli megerősítése szükséges.

(4) Jelen Általános Szerződési Feltételek szerint csak vállalkozó köthet szerződést. A BGB 14. §-a szerint vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

(5) Fogyasztók jelen ÁSZF alapján szerződést nem köthetnek. A német Polgári Törvénykönyv 13. szakasza (és jelen Általános Szerződési Feltételek) szerint fogyasztó minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy nem önálló tevékenység céljából köt jogügyletet.

2. § Foglalási folyamat és szerződéskötés

(1) Az adott képzés (a továbbiakban: képzés) leírása a honlapon www.praxistrainings-lms.de (továbbiakban: "honlap") nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, az ügyfélnek csak arra van lehetősége, hogy kötelező érvényű ajánlatot tegyen az oktatónak (a továbbiakban: "foglalás").

(2) Az ügyfél a kívánt képzési ajánlatot a weboldalon a „Kosárba teszem” gombra kattintva, vagy számlás vagy csoportos „Számlafoglalás” vagy „Csoportos foglalás” foglaláskor választja ki.

(3) A képzés bevásárlókosáron keresztül történő lefoglalásához a vásárló a „Kosárba teszem” gombra kattint, majd a „Kosár megtekintése” gombra kattint és ellenőrzi, hogy mindent helyesen választott-e ki. Ott az ügyfél bármikor javíthat a kiválasztott képzés törlésével vagy újabb képzés hozzáadásával. „Számlafoglalás” vagy „csoportos foglalás” esetén az ügyfél magán viseli adatait, és ezeket bármikor módosíthatja.

(4) A kosárban történő foglaláskor a vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint, és megadja számlázási címét; a csillaggal jelölt adatok kötelezően kitöltendő mezők, amelyek feltétlenül szükségesek a foglalás feldolgozásához. Itt az ügyfél a felkínált fizetési módok közül is kiválaszthatja a kívánt fizetési módot.

(5) Az ügyfél ezt követően a „Megrendelés költséggel” mezőben visszaigazolja a foglalását. „Számlafoglalás” vagy „Csoportos foglalás” esetén az ügyfél a „Küldés” mezőben igazolja vissza.

(6) Az ügyfél e-mailben azonnal visszaigazolást kap a foglalásáról az edzőtől.

(7) A szerződés szövege mentésre kerül, és kérésre megküldhető az ügyfélnek.

(8) A szerződés csak akkor lép életbe, ha az oktató beérkezett a fizetéshez.

(9) A részvételi információkat utólag e-mailben küldjük meg. (pl. felhasználónév és jelszó, valamint link a weboldalra, link a virtuális tanteremre)

(10) Az oktató fenntartja a jogot a foglalás visszautasítására.

3. § Az oktató szolgáltatásai

(1) A tréner minden résztvevőnek felajánlja a megrendelő által lefoglalt tréninget (a foglalási visszaigazolásban szereplő módon).

(2) Az oktató nem tartozik semmilyen tanulási sikerrel. A tanulási siker alapvetően az előzetes tudástól és a résztvevő tanulási hajlandóságától függ.

(3) Eltérő megállapodás hiányában a résztvevők PDF formátumban írásos dokumentumokat is kapnak nyomtatásra és/vagy mentésre.

(4) Az előadás eszközeinek megválasztásáért a tréner felelős.

(5) A megrendelőnek biztosítania kell az adott képzés lebonyolításához szükséges informatikai eszközöket és technikai eszközöket, ideértve a funkcionális hardvert és szoftvert is.

(6) Az oktató tájékoztatja és lehetővé teszi a szükséges hozzáférést az adott képzéshez. Ezt követően az ügyfél köteles a résztvevők számára maguknak biztosítani a szükséges hardvert és szoftvert, hogy a résztvevők online részt vehessenek a képzésen.

(7) A teljes részvételt követően minden résztvevő megkapja a megfelelő tanúsítványt, amelyet kinyomtathat felhasználói fiókján keresztül.

4. § Képzési díjak és árak

(1) A honlapon a képzés lebonyolításának időpontjában érvényes nettó áfával növelt árak az irányadók.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az árak a képzési dokumentumokat tartalmazzák.

(3) A részvétellel kapcsolatos minden egyéb költség (pl. hardver, szoftver, internet kapcsolat) a résztvevőt terheli.

(4) A képzésen való részvétel nem jogosít árkedvezményre.

5. § Fizetési feltételek

(1) A képzési díj beszedése közvetlenül a foglaláskor történik fizetési rendszeren keresztül. Ebből a célból az ügyfél a rendelési folyamat részeként választhat fizetési rendszert, majd szükség esetén egy linken keresztül továbbítja a kiválasztott fizetési rendszerbe.

(2) Ellenkező esetben a számla kiállítására a foglalás visszaigazolását követően kerül sor. A kifizetések levonás nélkül esedékesek a számla kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül.

6. § Kivételek, lemondások, átfoglalások

(1) Online és blended learning tanfolyamok esetén a visszavonást szöveges formában (pl. e-mailben) kell megtenni. A következő feldolgozási díjak megmaradnak:

a. Legfeljebb 4 héttel a szeminárium kezdete előtt: 10 % a tanfolyam díjából (plusz áfa).
b. 2-4 héttel a szeminárium kezdete előtt: 30% a tanfolyam díjából (plusz ÁFA).
c. A szeminárium kezdete előtt 7 nappal / nem részvétel esetén: 100% a tanfolyam díjából (plusz ÁFA). A lemondó résztvevő képviselőt biztosíthat. Ebben az esetben az eljárási díj nem vonatkozik.

(2) Az e-learning tanfolyamokról nem lehet kilépni.

7. § Edzések lemondása

Ha a résztvevők száma túl alacsony, a tréner lemondhatja vagy átütemezheti az eseményeket. Erről a megrendelőt legalább 7 nappal a rendezvény kezdete előtt értesítjük. Ha a rendezvény az előadó betegsége, vis maior vagy egyéb előre nem látható esemény miatt elmarad, a rendezvény megtartására nincs joga. A rendezvény ezután más időpontban kerül megrendezésre. A résztvevőnek nincs joga a tanfolyam díjának visszatérítésére. Az oktatónak joga van a tanfolyamot más előadókkal is lefolytatni.

8. § A megrendelő és a résztvevő együttműködési kötelezettségei

(1) A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kellő időben átad az oktatónak.

(2) A résztvevőnek felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ehhez meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, valamint e-mail címét.

(3) A képzésben foglaltak megvalósításáért a résztvevő maga felel.

(4) A résztvevő köteles betartani az oktató szabályzatát és használati utasítását.

(5) A Megrendelő felelőssége, hogy munkatársai és résztvevői betartsák a törvényileg/hatóságilag előírt egyéni képzési határidőket.

9. § Elállási jog

Csak fogyasztók i. SD. § 13 BGB rendelkezik elállási joggal. Mivel jelen feltételek szerint csak a BGB 14. §-a szerinti vállalkozó köthet szerződést, elállási jog nem áll fenn.

10. § Jótállás

(1) Az oktató a megbeszélt képzéseket szokásos gondossággal készíti elő és hajtja végre. A tréningeket tapasztalt előadók tartják. Az anyagok és dokumentumok a legújabb ismeretek szerint készülnek. A garanciát nem fogadják el; különösen nincs garancia arra, hogy a képzés kereskedelmi vagy nem anyagi sikerhez vezet.

(2) Az oktató nem vállal felelősséget a képzés tartalmában előforduló fordítási hibákért.

(3) A technika jelenlegi állása szerint nem garantálható, hogy az interneten keresztüli adatközlés hibamentes és/vagy mindenkor elérhető. A tréner tehát nem vállal felelősséget a képzési tartalom folyamatos és zavartalan elérhetőségéért.

(4) Minden követelés egy év elteltével lejár, hacsak törvény másként nem rendelkezik.

11. § Hibás kártérítési felelősség

(1) Az oktató kártérítési felelőssége a jogi októl függetlenül különösen lehetetlenség, késedelem, hibás vagy hibás kézbesítés, szerződésszegés, szerződéskötési tárgyalás során fennálló kötelezettségszegés és jogsértő cselekmény miatt, amennyiben minden esetben hibáról van szó. , ennek megfelelően a 11. § korlátozott.

(2) Az oktató nem vállal felelősséget egyszerű gondatlanságért, kivéve, ha lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséről van szó. A szerződéshez elengedhetetlen a megállapodás szerinti szolgáltatás határidőre történő nyújtásának és nyújtásának kötelezettsége, a tulajdonjog és az alkalmasságot jelentéktelennél nagyobb mértékben rontó hibáktól való mentessége, valamint a tanácsadási, védelmi és gondozási kötelezettségek, amelyek célja, hogy az ügyfél a szolgáltatás tárgyát a szerződésnek megfelelően használja, vagy arra törekszik, hogy megvédje az ügyfél személyzete életét és testi épségét, vagy megóvja vagyonát a jelentős károktól.

(3) Amennyiben az oktató a 8. § (2) bekezdése szerint kártérítési felelősséggel tartozik, ez a felelősség azokra a károkra korlátozódik, amelyeket az oktató a szerződés megkötésekor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott, vagy amelyeket előre kellett volna látnia. ha kellő gondosságot tanúsított volna. Ezen túlmenően a szolgáltatás tárgyának hibájából eredő közvetett károk és következményes károk csak akkor téríthetők meg, ha a szolgáltatás tárgyának rendeltetésszerű igénybevételekor ilyen kár jellemzően várható.

(4) Egyszerű gondatlanságból fakadó felelősség esetén az oktató vagyoni kár és az ebből eredő további anyagi kár megtérítési kötelezettsége káresetenként a megállapodás szerinti ár - a szolgáltatásért - háromszorosára korlátozódik, még akkor is, ha arról van szó. lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért.

(5) A felelősség fenti kizárásai és korlátozásai azonos mértékben vonatkoznak az oktató alkalmazottaira és egyéb megbízottjaira.

(6) E 8. §-ban foglalt korlátozások nem vonatkoznak az oktató szándékos magatartás, garantált tulajdonságok, élet-, testi- vagy egészségsérülés miatti felelősségére.

12. § Adatvédelem

(1) A megrendelő és a résztvevő által megadott valamennyi adatot (így különösen a cím, név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, banki adatok, hitelkártyaszám) a tréner kizárólag a rendelkezéseknek megfelelően használja fel. a német adatvédelmi törvény, a DSGVO és vele összhangban Adat védelem gyűjteni, feldolgozni és felhasználni a weboldalon.

(2) Az összegyűjtött adatokat csak addig tároljuk, ameddig az a fent említett célokhoz szükséges, vagy a jogszabályi rendelkezések megkövetelik. Harmadik félnek történő átadás nem megengedett a résztvevő külön hozzájárulása nélkül.

(3) A résztvevő jogosult tájékoztatást kérni a trénertől a személyéről tárolt adatokról. A résztvevő bármikor felkeresheti az oktatót tájékoztatási kérelmével vagy az adatok kezelése elleni kifogással, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további információkkal: a jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de e-mail címen.

13. § Szerzői jog és felhasználási jog

(1) Az adott képzés keretében a résztvevő rendelkezésére bocsátott és bemutatott oktatási anyagok, koncepciók, anyagok és dokumentumok minden ismert felhasználási módjára minden felhasználási jogot – eltérő rendelkezés hiányában – az oktató fenntart.

(2) Az oktató írásos hozzájárulása nélkül a képzés egyetlen része, illetve a dokumentumok semmilyen formában (videofelvétel, hangfelvétel, képernyőkép, fénymásolat, szkennelt másolat vagy egyéb módszerrel), különösen elektronikus rendszerrel feldolgozható. , reprodukálják vagy használják nyilvános vagy magán terjesztésre

(3) Az edzés során rendelkezésre bocsátott szoftver, hang- és képanyag sem egészben, sem részben nem eltávolítható, másolható, módosítható vagy törölhető. Az oktató fenntartja a jogot, hogy megsértése esetén kártérítést követeljen.

14. § Záró rendelkezések

(1) A szerződéses jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni.

(2) A szerződés nyelve a német.

(3) A szerződés tartalma mentésre kerül.

(4) A joghatóság helye minden jogvita esetén Hamelin.

15. § A tartalomért felelős

Jennifer Ziegler
Élelmiszerbiztonsági gyakorlati oktatás
Kösters Kamp 11
31840 Hessian Oldendorf
Telefon: +49 5152-7800574
E-mail: jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de
Adóazonosító szám: DE346203134

Állapot: 2023. május 8. (változás 2022. augusztusra: 2. § foglalási folyamat frissítve

hu_HUMagyar