Termeni și condiții Practică de formare Siguranța alimentelor

Din motive de lizibilitate mai ușoară, grupurile de persoane sunt denumite într-o formă neutră (participant, client), prin care se înțeleg întotdeauna persoane m/f/d.

§ 1 Domeniul de aplicare

(1) Pentru relațiile contractuale dintre Jennifer Ziegler, Praxistrainings-LebensmittelSicherheit, Kösters Kamp 11, 31840 Hessisch Oldendorf (denumită în continuare: „Instructor”) și client în ceea ce privește instruirea, acești Termeni și Condiții Generale (în continuare: „CG”) se aplică exclusiv în versiunea actuală la momentul încheierii contractului. Clientul este o companie care cumpără training pentru angajații săi (denumite în continuare „participanți”). Termenul „instruire” include conținut de formare și cunoștințe care este transmis participantului în diferite moduri, de exemplu ca e-learning, cursuri online, cursuri de învățare mixtă sau cursuri față în față.

(2) Completările și modificările la acordurile încheiate, inclusiv aceste CGA, trebuie să fie sub formă de text pentru a fi efective. Transmiterea prin telecomunicații, în special prin e-mail, este suficientă pentru a menține forma textului.

(3) Termenii și condițiile abateri ale clientului, precum și modificările și completările la acești termeni și condiții necesită confirmarea prealabilă în scris a formatorului pentru a fi valabile.

(4) Doar antreprenorii pot încheia un contract conform prezentelor Condiții Generale. Potrivit § 14 BGB, un antreprenor este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale profesionale comerciale sau independente.

(5) Consumatorii nu pot încheia un contract în baza prezentelor CG. În conformitate cu Secțiunea 13 din Codul civil german (și în acești Termeni și condiții generale), un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt în principal nici comerciale, nici independente.

§ 2. Procesul de rezervare și încheierea contractului

(1) Descrierea instruirii respective (în continuare: „Instruire”) pe site www.praxistrainings-lms.de (denumit în continuare: „site-ul web”) nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic. Clientul are doar posibilitatea de a transmite trainerului o ofertă obligatorie (în continuare: „rezervare”).

(2) Clientul selectează oferta de formare dorită pe site făcând clic pe „Adaugă în coșul de cumpărături” sau, la rezervarea pe factură sau ca grup, făcând clic pe „Rezervare pe factură” sau „Rezervare în grup”.

(3) Pentru a rezerva cursul prin intermediul coșului de cumpărături, clientul dă clic pe butonul „Adaugă în coșul de cumpărături”, apoi dă clic pe butonul „Vezi coșul de cumpărături” și verifică dacă totul a fost selectat corect. Acolo clientul poate face oricând corecturi, ștergând antrenamentul selectat sau adăugând un alt antrenament. În cazul „rezervării pe cont” sau „rezervării de grup”, clientul poartă datele sale și le poate modifica oricând.

(4) La rezervarea prin coșul de cumpărături, clientul dă apoi clic pe butonul „Continuați finalizarea comandă” și introduce adresa sa de facturare; informatiile marcate cu asterisc sunt campuri obligatorii care sunt absolut necesare pentru a putea procesa rezervarea. Aici clientul poate selecta și metoda de plată dorită din metodele de plată oferite.

(5) Clientul își confirmă apoi rezervarea în câmpul „Comandă contra cost”. Pentru „rezervare pe cont” sau „rezervare de grup”, clientul confirmă prin câmpul „Trimite”.

(6) Clientul va primi imediat o confirmare a rezervării sale de la trainer prin e-mail.

(7) Textul contractului este salvat și poate fi transmis clientului la cerere.

(8) Contractul intră în vigoare numai la primirea plății de către trainer.

(9) Informațiile de participare vor fi trimise ulterior prin e-mail. (de exemplu, nume de utilizator și parolă și link către site-ul web, link către sala de clasă virtuală)

(10) Trainerul își rezervă dreptul de a refuza rezervările.

§ 3. Servicii ale trainerului

(1) Trainerul oferă fiecărui participant antrenamentul rezervat de client (așa cum este menționat în confirmarea rezervării).

(2) Formatorul nu datorează niciun succes la învățare. Succesul învățării depinde în principal de cunoștințele anterioare și de dorința de a învăța a participantului.

(3) Dacă nu se convine altfel, participanții vor primi și documente scrise în format PDF pentru tipărire și/sau salvare.

(4) Formatorul este responsabil de selectarea mijloacelor de prezentare.

(5) Clientul trebuie să furnizeze echipamentul informatic necesar și echipamentul tehnic, inclusiv hardware și software funcțional, pentru implementarea instruirii respective.

(6) Formatorul va informa și va permite accesul necesar la instruirea respectivă. Clientul este apoi obligat să furnizeze hardware-ul și software-ul necesar participanților înșiși, astfel încât participanții să poată participa la instruire online.

(7) După participarea completă, fiecare participant primește certificatul respectiv de tipărit. Pentru e-learning, acest lucru se face prin contul dvs. de utilizator.

§ 4. Taxe și prețuri de formare

(1) Se aplică prețurile nete plus taxa pe vânzări valabile pe site la momentul desfășurării instruirii.

(2) Dacă nu se prevede altfel, prețurile includ documentele de pregătire.

(3) Toate celelalte costuri legate de participare (de exemplu, hardware, software, conexiune la internet) sunt suportate de participant.

(4) Participarea la un curs de formare nu dă dreptul titularului la o reducere de preț.

§ 5. Condiții de plată

(1) Taxa de formare se încasează direct în momentul rezervării printr-un sistem de plată. În acest scop, clientul poate selecta un sistem de plată ca parte a procesului de comandă și va fi apoi redirecționat, dacă este necesar, către sistemul de plată selectat printr-un link.

(2) În caz contrar, factura va fi emisă după confirmarea rezervării. Plățile sunt apoi datorate fără deduceri în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii.

§ 6. Retrageri, anulări, rerezervări

(1) În cazul cursurilor online și blended learning, retragerile trebuie făcute sub formă de text (de exemplu, prin e-mail). Următoarele taxe de procesare vor fi reținute:

A. Până la 4 săptămâni înainte de începerea seminarului: 10 % din taxa de curs (plus TVA).
b. Cu 2 - 4 săptămâni înainte de începerea seminarului: 30% din taxa de curs (plus TVA).
c. Din 7 zile înainte de începerea seminarului / în caz de neparticipare: 100% din taxa de curs (plus TVA). Participantul care anulează poate furniza un reprezentant. În acest caz, taxa de procesare nu se aplică.

(2) Nu este posibilă retragerea de la cursurile de e-learning.

§ 7. Anularea antrenamentelor

Dacă numărul de participanți este prea mic, trainerul poate anula sau reprograma evenimentele. Clientul va fi informat cu cel puțin 7 zile înainte de începerea evenimentului. În cazul în care evenimentul este anulat din cauza bolii vorbitorului, a unui caz de forță majoră sau a altor evenimente imprevizibile, nu există dreptul ca evenimentul să fie desfășurat. Evenimentul va avea loc apoi la o altă dată. Participantul nu are dreptul la rambursarea taxei de curs. Formatorul are dreptul ca cursul să fie condus de alți vorbitori.

§ 8. Obligațiile clientului și ale participantului de a coopera

(1) Clientul se obliga sa furnizeze trainerului toate informatiile necesare procesarii contractului in timp util.

(2) În cazul în care angajatorii efectuează rezervări pentru angajați, este responsabilitatea angajatorului să informeze angajații că le vor fi transmise prenumele, prenumele și, dacă este cazul, adresa de e-mail.

(3) Participantul trebuie să creeze un cont de utilizator pentru e-learning. Pentru a face acest lucru, el trebuie să furnizeze numele și prenumele și adresa de e-mail.

(4) Participantul este responsabil pentru implementarea însuși a conținutului instruirii.

(5) Participantul trebuie să respecte regulile și instrucțiunile de utilizare ale trainerului.

(6) Este responsabilitatea clientului să se asigure că angajații și participanții săi respectă termenele limită pentru cursurile individuale de formare obligatorii legal/oficial.

§ 9. Dreptul de retragere

Doar consumatorii i. s.d. § 13 BGB au dreptul de retragere. Deoarece numai un antreprenor în sensul § 14 BGB poate încheia un contract conform acestor termeni și condiții, nu există drept de retragere.

§ 10. Garantie

(1) Formatorul va pregăti și desfășura cursurile de formare convenite cu grija sa obișnuită. Sesiunile de instruire sunt conduse de vorbitori cu experiență. Materialele și documentele sunt create conform celor mai recente cunoștințe. Nu se acceptă garanție; în special, nu există nicio garanție că formarea va duce la succes comercial sau nematerial.

(2) Formatorul nu este responsabil pentru erorile de traducere din conținutul instruirii.

(3) Conform stadiului actual al tehnicii, comunicarea datelor prin Internet nu poate fi garantată fără erori și/sau disponibilă în orice moment. Prin urmare, formatorul nu este responsabil pentru disponibilitatea constantă și neîntreruptă a conținutului de instruire.

(4) Toate revendicările expiră după un an, dacă legea nu prevede altfel.

§ 11. Răspunderea pentru daune din culpă

(1) Răspunderea formatorului pentru daune, indiferent de motivul legal, în special din cauza imposibilității, întârzierii, livrării defectuoase sau incorecte, încălcării contractului, încălcării obligațiilor în timpul negocierii contractului și faptelor delictuale, în măsura în care vina este implicată în fiecare caz; , în conformitate cu acest § 11 restrâns.

(2) Formatorul nu este răspunzător în caz de neglijență simplă, cu excepția cazului în care este vorba de încălcarea unor obligații contractuale esențiale. Esențiale contractului sunt obligația de a furniza și furniza serviciul convenit la timp, lipsa acestuia de vicii de proprietate și vicii care îi afectează mai mult decât nesemnificativ adecvarea, precum și îndatoririle de consiliere, protecție și îngrijire care sunt menite să permită clientul să folosească obiectul serviciului în conformitate cu contractul sau să urmărească protejarea vieții și a membrilor personalului clientului sau pentru a-și proteja proprietatea de daune semnificative.

(3) În măsura în care formatorul este răspunzător pentru daune în conformitate cu § 8 (2), această răspundere este limitată la daunele pe care formatorul le-a prevăzut ca o posibilă consecință a unei încălcări a contractului la încheierea contractului sau pe care ar fi trebuit să le prevadă. dacă ar fi exercitat diligenţa cuvenită. În plus, daunele indirecte și daunele consecvente rezultate din defecte în obiectul serviciului pot fi compensate numai dacă o astfel de daune este de obicei de așteptat atunci când obiectul serviciului este utilizat conform intenției.

(4) În caz de răspundere pentru neglijență simplă, obligația formatorului de a repara daunele materiale și pierderile financiare ulterioare rezultate se limitează la trei ori prețul convenit - pentru serviciu - pe caz de avarie, chiar dacă este vorba despre o problemă. de încălcare a obligațiilor contractuale esențiale.

(5) Excluderile și limitările de răspundere de mai sus se aplică în aceeași măsură în favoarea angajaților și a altor agenți indirecti ai formatorului.

(6) Restricțiile prezentului § 8 nu se aplică răspunderii antrenorului din cauza comportamentului intenționat, pentru caracteristicile garantate, din cauza vătămării vieții, a membrelor sau a sănătății.

§ 12. Protecția datelor

(1) Toate datele furnizate de client și participant (în special titlul, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, detaliile bancare, numărul cardului de credit) vor fi utilizate de către trainer exclusiv în conformitate cu prevederile a legii germane privind protecția datelor, DSGVO și în conformitate cu aceasta Protejarea datelor colectați, procesați și utilizați pe site.

(2) Datele colectate vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate anterior sau în conformitate cu reglementările legale. Un transfer către terți nu este permis fără acordul separat al participantului.

(3) Participantul are dreptul de a solicita formatorului informații despre datele stocate despre persoana sa. Participantul poate contacta în orice moment formatorul cu o solicitare de informații sau o obiecție cu privire la prelucrarea datelor, precum și informații suplimentare privind protecția datelor: prin e-mail jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de.

§ 13. Dreptul de autor și dreptul de utilizare

(1) Toate drepturile de utilizare pentru toate tipurile cunoscute de utilizare a tuturor materialelor de învățare, conceptelor, materialelor și documentelor puse la dispoziție și prezentate participantului în cadrul cursului respectiv sunt rezervate de către formator - dacă nu se specifică altfel.

(2) Nicio parte a cursului de formare sau documentele nu pot fi prelucrate sub nicio formă (înregistrări video, înregistrări audio, capturi de ecran, fotocopii, copii scanate sau alte metode), în special prin intermediul sistemelor electronice, fără acordul scris al formatorului. , reprodus sau utilizat pentru distribuție publică sau privată

(3) Software-ul și materialele audio și video puse la dispoziție în timpul sesiunii de instruire nu pot fi eliminate, copiate total sau parțial, modificate sau șterse. Trainerul își rezervă dreptul de a pretinde daune-interese în cazul unor încălcări.

§ 14. Dispoziții finale

(1) În raportul contractual se aplică legea Republicii Federale Germania.

(2) Limba contractului este germana.

(3) Conținutul contractului este salvat.

(4) Locul de jurisdicție pentru toate litigiile este Hamelin.

§ 15. Responsabil pentru conținut

Jennifer Ziegler
Formare practică în siguranța alimentelor
Kösters Kamp 11
31840 Hessian Oldendorf
Telefon: +49 5152-7800574
E-mail: jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de
Număr de identificare fiscală: DE346203134

Stare: 30 mai 2024 - Modificare: § 5. Condiții de plată (2) - majorat de la șapte zile la treizeci de zile
Modificare din 6 octombrie 2023: § 8 paragraful 2 nou adăugat, numerotarea schimbată, paragraful 2 adăugat „pentru e-learning”
Modificare din 8 mai 2023: Procesul de rezervare § 2 actualizat

ro_RORO